Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مشکلات ارتباطی- عاطفی دانش آموزان و معلمان دوره متوسطه از دیدگاه دانش آموزان، معلمان و مدیران شهر اهواز سال 80-1379

نویسنده:

(22 صفحه - از 77 تا 98)

کلید واژه های ماشینی : معلمان ،دانش‌آموزان ،عاطفی دانش‌آموزان ،مشکلات ارتباطی ،دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر اهواز ،دبیرستان ،دانش‌آموزان و معلمان ،معلمان دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر ،شهر اهواز ،سطح اشتغال پدر ،معلمان و مدیران شهر اهواز ،پرسشهای ،سطح اشتغال پدران دانش‌آموزان ،مدیران شهر اهواز سال ،پرسشنامه ،آموزش و پرورش ،دانش‌آموزان دختر ،معلمان و مدیران ،اشتغال پدر میزان مشکلات دانش‌آموزان ،معدل ،پژوهش ،نمرات میزان مشکلات عاطفی دانش‌آموزان ،عاطفی معلمان دانش‌آموزان ،میزان مشکلات عاطفی دانش‌آموزان ،سن ،ارتباط معلم و دانش‌آموز ،بررسی مشکلات ارتباطی ،معدل دانش‌آموزان و مشکلات ارتباطی ،دیدگاه دانش‌آموزان ،نمرات

از عمده عوامل یادگیری، ارتباط معلم و دانش‌آموز است.پژوهش حاضر به منظور بررسی مشکلات ارتباطی-عاطفی معلمان دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر اهواز در سال 80-1379 صورت گرفته است.در این پژوهش پرسشهای تحقیق در قالب زیر مطرح گردید.پرسشهای اصلی1-مشکلات ارتباطی-عاطفی دانش‌آموزان و معلمان از دیدگاه دانش‌آموزان چه اندازه است؟2-مشکلات ارتباطی-عاطفی دانش‌آموزان و معلمان از دیدگاه معلمان و مدیران چه اندازه است؟

خلاصه ماشینی:

"پرسشهای فرعی‌31-آیا بین دانش‌آموزان رشته‌های مختلف با مشکلات ارتباطی-عاطفی تفاوت وجود دارد؟جدول 3-آزمون پیش‌فرض همگنی واریانس نمرات مشکلات دانش‌آموزان و معلمان مربوط به رشته‌های تحصیلیبا توجه به اینکه آماره آزمون لوین در سطح(05/0 P )معنی‌دار نبوده است، بنابراین پیش‌فرض همگن واریانس‌ها تأیید می‌گردد. (به تصویر صفحه مراجعه شود)5-آیا بین سطح تحصیلات مادران دانش‌آموزان با مشکلات ارتباطی-عاطفی آنها ارتباط وجود دارد؟جدول 7-آزمون پیش‌فرض همگنی واریانس‌های نمرات مشکلات مربوط به میزان تحصیلات مادران دانش‌آموزانبا توجه به اینکه آماره آزمون لوین در سطح 05/0 P معنی‌دار نبوده است بنابراین پیش‌فرض همگنی واریانس‌ها تأیید می‌گردد. طبق یافته‌های جدول 2 در ارتباط با مشکلات ارتباطی-عاطفی دانش‌آموزان و معلمان از دیدگاه معلمان و مدیران(سؤال 2 تحقیق)، مشکلات ارتباطی-عاطفی دانش‌آموزان با معلمان در سطح کم می‌باشد(که احتمالا می‌تواند نتیجه ملاحظه‌کاری اداری و یا عدم دقت معلمان و مدیران در روحیات دانش‌آموزان به هنگام پاسخگوی به سؤالات پرسشنامه باشد)همچنین بین مشکلات ارتباطی-عاطفی دانش‌آموزان با معلمان با توجه به رشته‌های مختلف تحصیلی آنها تفاوت معناداری وجود نداشت(جدول 3). پیشنهادها3در جهت رسیدن به اهداف والای تعلیم و تربیت و با توجه به یافته‌های پژوهشها و اینکه مشکلات ارتباطی-عاطفی دانش‌آموزان با معلمان از دیدگاه دانش‌آموزان بیش از سطح متوسط بوده است مطابق با(جدول 1)به مسؤولان آموزش و پرورش پیشنهاد می‌شود که:1-در به‌کارگیری نیروهای تازه‌کار و استخدام معلمان، در کنار توان علمی، اولویت انتخاب را به شخصیت، منش و برخوردهای افراد که با مصاحبه‌های دقیق روان‌شناسی ترتیب زیر نظر متخصصان و نیز آزمونهای معتبر شخصیت‌سنج انجام می‌گیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.