Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه حافظه کوتاه مدت، بلند مدت و فعال در دانش آموزان عادی و ناتوان در خواندن در پایه سوم دبستان شهر مشهد (بررسی روایی تشخیصی آزمون حافظه وکسلر

نویسنده: ؛ ؛

کلید واژه های ماشینی : حافظه بلند مدت ،آزمون حافظه و کسلر ،دانش‌آموزان ناتوان در خواندن ،نمرات حافظه بلند مدت ،میانگین نمرات حافظه بلند ،آزمون حافظه ،حافظه فعال ،حافظه کوتاه‌مدت ،دانش‌آموزان عادی و ناتوان ،روایی تشخیصی آزمون حافظه ،میانگین نمرات معدل دانش‌آموزان ،کسلر ،میانگین نمرات حافظه ،بلند مدت ،دانش‌آموزان عادی ،حافظه و کسلر ،ناتوان ،عادی ،نمرات معدل دانش‌آموزان عادی ،نمرات معدل و نمرات خرده‌آزمونهای ،میانگین نمرات حافظه فعال ،نمرات خرده‌آزمونهای حافظه ،میانگین نمرات ،نارسایی خواندن ،خرده‌آزمونهای حافظه و کسلر ،نمرات معدل ،میانگین نمرات گروه ،تشخیص نارسایی خواندن ،کسلر از روایی تشخیصی ،حافظه سمعی کوتاه‌مدت

هدف از این تحقیق مقایسه حافظه بلند مدت، حافظه فعال و حافظه کوتاه مدت در دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری پایه سوم دبستان و بدین وسیله بررسی روایی تشخیصی آزمون حافظه وکسلر بود.به این منظور 52 دانش‌آموز عادی و 52 دانش‌آموز ناتوان در خواندن به صورت چند مرحله‌ای خوشه‌ای تصادفی و تصادفی ساده انتخاب شدند.نیمی از دانش‌آموزان هر گروه پسر و نیم دیگر دختر بودند.آزمون حافظه وکسلر در مورد همه دانش‌آموزان اجرا و نمره‌گذاری گردید.نمرات معدل آنها نیز جمع‌آوری گردید.چنین فرض گردید که تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمرات حافظه بلند مدت، حافظه فعال، حافظه سمعی کوتاه مدت، حافظه بصریکوتاه مدت، یادگیری تداعی و معدل دو گروه وجود دارد.نتایج تحلیل مانوا به وسیله نرم‌افزار SPSS-01 نشان داد که میانگین نمرات گروه عادی از نظر حافظه بلند مدت، حافظه فعال، حافظه سمعی کوتاه مدت و معدل به طور معنی‌داری بیشتر از میانگین نمرات گروه نارسایی خواندن بود(05/0 P ). از نظر حافظه بصری کوتاه مدت و یادگیری تداعی تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت.نمرات مورد تحلیل تمایزات نیز قرار گرفت و معادله پیش‌بینی و تشخیص نارسایی خواندن به دست آمد.نتایج تحلیل نشان داد که قدرت تشخیص صحیح این معادله 3/93 درصد است و آزمون حافظه وکسلر از روایی تشخیصی و پیش‌بینی خوبی برخوردار است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.