Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه منطقی- عاطفی- رفتاری بر افسردگی پسران بی سرپرست کانون امام صادق (ع) شهر کرد

نویسنده: ؛ ؛

کلید واژه های ماشینی : مشاوره گروهی ،افسردگی پسران بی‌سرپرست ،باورهای غیر منطقی ،منطقی ،پسران بی‌سرپرست ،غیر منطقی پسران بی‌سرپرست ،کاهش باورهای غیر منطقی ،پرسشنامه افسردگی ،افکار غیر منطقی ،تفکرات غیر منطقی ،جلسه مشاوره گروهی ،غیر منطقی ،شیوه منطقی ،پسران بی‌سرپرست افسرده ،بی‌سرپرست ،گروه آزمایش ،افسرده ،عقاید غیر منطقی ،نمره افسردگی ،کاهش افسردگی در گروه ،افراد افسرده ،کاهش افکار غیر منطقی ،خوشی و باورهای غیر ،بی‌سرپرست کانون امام ،عاطفی میانگین نمرات ،کاهش افسردگی ،روش منطقی ،میانگین نمرات ،خوشی آیزینگ ،روش تحقیق

این پژوهش با استفاده از فنون منطقی-عاطفی-رفتاری در مشاوره گروهی به بررسی تأثیر آن بر افسردگی پسران بی‌سرپرست کانون امام صادق(ع)شهر کرد می‌پردازد و میزان اثربخشی آن را بر افسردگی می‌سنجد.روش تحقیق تجربی بود و در آن از دو گروه آزمایش و گواه استفاده شد. متغیر مستقل 12 جلسه مشاوره گروهی با روش منطقی-عاطفی-رفتاری بود. ملاک انتخاب افراد افسرده داشتن نمره افسردگی 12 به بالا در پرسشنامه افسردگی بود.ابزار تحقیق پرسشنامه افسردگی-خوشی آیزینگ بود.ضریب پایایی این آزمون 81/0 به دست آمد.24 نفر از پسران بی‌سرپرست کانون امام صادق(ع)که نمره افسردگی آنها بالا بود به صورت تصادفی در دو گروه 12 نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند.گروه آزمایش و گواه از نظر افکار غیر منطقی نیز بررسی شدند.نتیجه تحقیق نشان داد که مشاوره گروهی به شیوه منطقی-عاطفی-رفتاری، افسردگی این پسران را کاهش داده است(5% P ، 68/56 F ).همچنین مشاوره گروهی منطقی-عاطفی-رفتاری باعث کاهش باورهای غیر منطقی این پسران شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.