Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر مشارکت ورزشی بر اعتماد به نفس

نویسنده: ؛ ؛

کلید واژه های ماشینی : اعتماد به نفس ،مشارکت ورزشی بر اعتماد ،مشارکت ورزشی ،نمرات اعتماد به نفس ،میزان اعتماد به نفس ،اعتماد به نفس گروه ،آزمایش در مرحله پیش‌آزمون ،گروه آزمایش در مرحله ،والیبال ،میانگین نمرات اعتماد ،اعتماد به نفس ورزشکاران ،نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه ،مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون ،پس‌آزمون به لحاظ آماری ،نمرات گروه آزمایش ،گروه آزمایش ،آزمودنیهای گروه آزمایش ،پس‌آزمون ،پیش‌آزمون و پس‌آزمون ،گروه گواه و نمرات گروه ،میانگین نمرات ،پیش‌آزمون ،مرحله پیش‌آزمون ،پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه ،پس‌آزمون گروه آزمایش ،تفاوت معناداری مشاهده ،مرحله پس‌آزمون ،ورزشکار و غیر ورزشکار ،آزمودنیهای ،رشته تربیت‌بدنی

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر مشارکت ورزشی بر اعتماد به نفس دختران والیبالیست 12 تا 18 ساله بوده است.منظور از اعتماد به نفس انجام کارهای ویژه با اعتقاد به خویشتن، تواناییهای خود و موفق شدن در آنها می‌باشد.در رشد و تعالی اعتماد به نفس عوامل متعددی از جمله مشارکت ورزشی مؤثر است.این تحقیق به شیوه نیمه تجربی با استفاده از طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و گواه انجام گردید. برای انجام پژوهش، آزمودنیهای گروه آزمایش و گواه هر کدام 30 نفر بودند که گروه آزمایش از بین دانش‌آموزان ورزشگاه شاهین و گروه گواه از بین دانش‌آموزان مرکز فرهنگی شهید منتظری اصفهان به طور تصادفی انتخاب گردید، سپس میزان اعتماد به نفس آزمودنی‌ها از طریق پرسشنامه‌ CSAI-2 که شامل 27 سؤال می‌باشد، مورد آزمون قرار گرفت، آنگاه در مرحله آزمایش متغیر مستقل«مشارکت ورزشی»شامل آموزش و تمرین مهارتهای والیبال، طی دو ماه، 3 جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 75 تا 90 دقیقه اجرا گردید تا تأثیر آن بر متغیر وابسته«اعتماد به نفس»بررسی گردد.به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات حاصل از آزمون‌ t استودنت استفاده شد و این نتایج به دست آمد:الف-بین میانگین نمرات اعتماد به نفس گروه گواه و نمرات گروه آزمایش در مرحله پیش‌آزمون، به لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید(05/0 P ).ب-بین نمرات اعتماد به نفس گروه گواه و نمرات گروه آزمایش در مرحله پس‌آزمون به لحاظ آماری تفاوت معناداری مشاهده گردید(05/0 P ).ج-بین میانگین نمرات اعتماد به نفس گروه گواه در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون به لحاظ آماری تفاوت معناداری مشاهده نگردید(05/0 P ).د-بین میانگین نمرات اعتماد به نفس گروه آزمایش در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون به لحاظ آماری تفاوت معناداری مشاهده گردید(05/0 P ).

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.