Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ویژگیهای معلم خوب از دیدگاه دانش آموزان دوره متوسطه بندر ماهشهر

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاييز و زمستان - شماره 13 و 14 (10 صفحه - از 75 تا 84)

کلید واژه های ماشینی : معلم خوب ،ویژگیهای معلم خوب ،بندر ماهشهر ،متوسطه بندر ماهشهر ،دانش‌آموزان دختر و پسر ،معلم خوب از پرسشنامه ،ویژگیهای معلم خوب تفاوت ،دوره متوسطه بندر ماهشهر ،معلم خوب تفاوت معنی‌داری ،دانش‌آموزان دوره متوسطه بندر ،ویژگیهای مهم معلمان خوب ،رشته تحصیلی ،معلم خوب تفاوت ،پایه تحصیلی دانش‌آموزان ،روشهای تدریس ،سؤال ،آموزش و پرورش ،رشته تحصیلی دانش‌آموزان ،تفاوت معنی‌داری وجود ،تحصیلی ،تحصیلی دانش‌آموزان ،دیدگاه دانش‌آموزان ،جامعه آماری ،دانش‌آموزان و معلمان ،معنی‌داری وجود ،تجزیه و تحلیل ،برخوردار ،سؤال تشکیل‌شده ،خوشه‌ای انتخاب ،یافته‌های جانبی نشان

پژوهش حاضر، دیدگاه دانش‌آموزان دوره متوسطه بندر ماهشهر درباره ویژگیهای یک معلم خوب را مورد بررسی قرار داده است.کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر آن شهر جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده‌اند. از بین جامعه آماری 168 نفر(112 پسر و 65 دختر)، به شیوه تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند.تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک آمار توصیفی(فراوانی درصد، میانگین، انحراف معیار)و آمار استنباطی(آزمون‌ t و تحلیل واریانس یکطرفه) صورت گرفت.به منظور سنجش ویژگیهای معلم خوب از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده گردید.این پرسشنامه از 2 عامل و 39 سؤال تشکیل شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.