Skip to main content
فهرست مقالات

ساخت و هنجاریابی مقیاس وسواس فکری- عملی

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 1 تا 22)

کلیدواژه ها : هنجاریابی ،مقیاس ،وسواس فکری-عملی

کلید واژه های ماشینی : مقیاس، OCD، مقیاس وسواس فکری، وسواس فکری، هنجاریابی مقیاس وسواس فکری، سن، آزمون، مقیاس OCD محقق، بیماران، پایایی، مقیاس OCD، آزمون SCL، پایایی مقیاس OCD، سنجش بیماران مبتلا به وسواس، مقیاس OCD آزمون، پرسشنامه، روانی، تشخیص، گروه مبتلایان به اختلال وسواس، نمره، اختلال وسواس فکری، پژوهش، اعتبار، آزمون OCD محقق، اختلال، سنجش، سؤالات آزمون OCD، ساخت و هنجاریابی مقیاس وسواس، تشخیص وسواس فکری، همبستگی

هدف از اجرای این پژوهش ساخت و هنجاریابی مقیاسی برای سنجش بیماران مبتلا به وسواس فکری-عملی بود.هدفهای جزئی تحقیق در مورد پایایی و اعتبار آزمون ساخته شده، قدرت تمیز و تشخیص سؤالات و نیز هنجارهای مقیاس بر حسب متغیرهایی مثل سن، جنس، تحصیلات و متأهل و مجرد بودن می‌باشد.برای نمونه‌گیری پژوهش 115 نفر از افرادی که در مراجعه به روانپزشک تشخیص وسواس فکری-عملی دریافت داشتند، انتخاب و گروه نمونه سالم نیز 115 نفر که بر اساس سن، جنس، تحصیلات و متأهل و مجرد بودن با گروه مبتلایان به اختلال وسواس فکری-عملی همتا شده بودند، انتخاب گردیدند.دو آزمون مقیاس محقق ساخته وسواس فکری-عملی و نیز مقیاس وسواس فکری-عملی آزمون‌ SCL-90-R بر روی هر دو نمونه اجرا شد.نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده نشان داد که پایایی مقیاس OCD محقق ساخته از طریق ضریب آلفای‌کرونباخ برای کل آزمودنیها 98%و برای آزمودنیهای گروه وسواس 96%می‌باشد.اعتبار مقیاس‌ OCD محقق ساخته از طریق اجرای همزمان آن با مقیاس‌ OCD آزمون‌ SCL-90-R برای کل آزمودنیهای وسواس و سالم 71%و برای آزمودنیهای گروه وسواس 35%می‌باشد که هر دو در سطح بیش از 99 درصد معنی‌دار می‌باشند.ضرایب همبستگی به دست آمده بین سؤالات آزمون‌ OCD محقق ساخته با نمره کل آزمون برای کل آزمودنیها و نیز برای گروه وسواس نشان می‌دهد که حتی پایین‌ترین ضریب به دست آمده در سطح 99 درصد معنی‌دار بوده و تقریبا همه سؤالات از قدرت و قوت خوبی برخوردارند.در ضمن هنجارهای‌ Z و T آزمودنیهای گروه عادی بر حسب متغیرهای سن، جنس، تحصیلات و متأهل و مجرد بودن محاسبه شد.طبق نتایج به دست آمده می‌توان گفت که مقیاس‌ OCD ساخته شده در این تحقیق واجد شرایط لازم برای کاربرد در پژوهشهای روان‌شناختی و تشخیص بالینی وسواس فکری-عملی می‌باشد.

خلاصه ماشینی: "ضرایب همبستگی به دست آمده بین سؤالات آزمون‌ OCD محقق ساخته با نمره کل آزمون برای کل آزمودنیها و نیز برای گروه وسواس نشان می‌دهد که حتی پایین‌ترین ضریب به دست آمده در سطح 99 درصد معنی‌دار بوده و تقریبا همه سؤالات از قدرت و قوت خوبی برخوردارند. ولی هم به دلیل تحول دانش مربوط به ملاکها، نشانه‌ها و انواع وسواس و نیز بعضی از انتقاداتی که به بعضی از مقیاس‌های موجود OCD وارد است و نیز بر جسب اطلاع پژوهشگر در ایران مقیاسی برای سنجش و ارزیابی بیماران مبتلا به‌ OCD ساخته نشده است و نیز از آنجایی که در ایران نیز مانند سایر کشورها تشخیص و درمان بیماریهای روانی از جمله وظایف مرکز درمانی است و تکیه صرف بر مصاحبه بالینی عدم پایایی و روایی تشخیص را به دنبال دارد و اصلاح و دقت فرایند تشخیص توفیق در درمان را به دنبال دارد(دژکام و بخشی‌پور رودسری، 1373)، بنابراین ضرورت انجام تحقیقی به صورت ساخت و هنجاریابی مقیاسی برای بیماران مبتلا به وسواس فکری-عملی احساس شده و هدف هم همین است تا در فعالیتهای بالینی(تشخیص و ارزیابی تغییرات درمانی)و نیز پژوهشهای مربوط به این موضوع مورد استفاده قرار گیرد. شیوه اجرا و روشهای آماری همان‌گونه که گفته شد در این تحقیق از دو گروه آزمودنی استفاده گردید:گروه نمونه OCD و گروه نمونه افراد سالم، ابتدا بعد از هماهنگی با روانپزشکان که در درمانگاهها، بیمارستانهای روانی و مطب‌های خصوصی مشغول کار بودند، تعدادی پرسشنامه محقق ساخته و نیز مقیاس وسواس فکری-عملی آزمون‌ SCL-90-R در اختیارشان گذاشته شد تا در صورتی که بیماری با تشخیص‌ OCD داشتند، بعد از تشخیص خودشان با جلب همکاری آنها پرسشنامه‌ها را در اختیارشان بگذارد تا پر کنند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.