Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان و عوامل مؤثر بر آن

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار 1382 - شماره 15 (16 صفحه - از 23 تا 38)

کلیدواژه ها : فرسودگی شغلی ،فشار شغلی ،رضایت شغلی

کلید واژه های ماشینی : فرسودگی شغلی ،میزان فرسودگی شغلی مشاوران ،بررسی میزان فرسودگی شغلی ،فرسودگی شغلی مشاوران ،میزان فرسودگی شغلی ،پرسشنامه‌های فرسودگی شغلی مسلش ،شغلی ،فرسودگی شغلی مشاوران شهر ،شهر اصفهان ،فرسودگی شغلی مسلش ،میزان فرسودگی ،شدت فرسودگی شغلی ،اصفهان از میزان فرسودگی ،مشاوران شهر اصفهان ،ویژگیهای شغلی ،فراوانی و شدت فرسودگی ،ویژگیهای شغلی در ابعاد ،خستگی عاطفی ،مسلش ،ویژگیهای جمعیت‌شناختی ،پرورش شهر اصفهان ،مطالعه مسلش ،سهم خالص هر ،شغلی مشاوران آموزش ،مشاوران آموزش و پرورش شهر ،ابعاد هشتگانه فراوانی ،مورد فرسودگی شغلی ،رضایت شغلی ،متغیر در بعد فراوانی ،شدت خستگی عاطفی

هدف از انجام این مطالعه؛بررسی میزان فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان در ابعاد هشتگانه فراوانی و شدت فرسودگی شغلی و تعیین سهم متغیرهای شحصی و شغلی در فرسودگی شغلی است.به منظور دستیابی به اهداف پژوهش پرسشنامه‌های فرسودگی شغلی مسلش، ویژگیهای جمعیت شناختی و ویژگیهای شغلی بین همه مشاوران شهر اصفهان(389 نفر) توزیع شد.اطلاعات 213 نفر که هر سه پرسشنامه را بدون نقص تکمیل کرده بودند با استفاده از نرم‌افزار SPSS و روشهای آماری تحلیل مانوا و تحلیل رگرسیون چند متغیره تحلیل شد و نتایج زیر به دست آمد:میزان فرسودگی شغلی مشاوران شهر اصفهان از میزان فرسودگی شغلینمونه‌های مطالعه مسلش و همکاران کمتر است.بین ویژگیهای جمعیت شناختی و فرسودگی شغلی رابطه‌ای وجود ندارد و سهم ویژگیهای شغلی در ابعاد هشتگانه فراوانی و شدت فرسودگی شغلی متفاوت است(01/0> P ).در این میان رضایت شغلی سهم بیشتری را نسبت به سایر متغیرها به خود اختصاص می‌دهد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.