Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر در الگوهای رفتاری دانش آموزان تیزهوش ناموفق و مقایسه آنها با الگوهای رفتاری دانش آموزان تیز هوش موفق

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 99 تا 120)

کلیدواژه ها :

دانش‌آموزان ،الگوهای رفتاری ،تیزهوش ،موفق و ناموفق

کلید واژه های ماشینی : دانش‌آموزان تیزهوش ناموفق، دانش‌آموزان تیزهوش، دانش‌آموزان تیزهوش دختر و پسر، ناموفق، الگوهای رفتاری دانش‌آموزان تیزهوش، مدرسه تیزهوشان موفق و ناموفق، دانش‌آموزان دختر و پسر موفق، دانش‌آموزان تیزهوش موفق، پرسشنامه، عامل نگرش به مدرسه تیزهوشان

در این پژوهش به منظور بررسی عوامل مؤثر در الگوهای رفتاری دانش‌آموزان تیزهوش ناموفق و مقایسه آنها با تیزهوشان موفق، 172 نفر از دانش‌آموزان تیزهوش دختر و پسر به پرسشنامه روان‌نژندی کوندو، پرسشنامه خود توصیفی گیزلی و پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند.یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که ویژگیهای شخصیتی دو گروه تیزهوش موفق و ناموفق با یکدیگر تفاوت معنی‌دار ندارد و تنها در عامل نیاز به خودشکوفایی میان دو جنس در سطح آماری 05/0 a تفاوت معنی‌دار دیده می‌شود.همچنین میان عامل نگرش به مدرسه تیزهوشان موفق و ناموفق در سطح آماری 01/0 a تفاوت معنی‌دار وجود دارد.به علاوه دو گروه مورد مطالعه در خصیصه اجتماعی بودن با یکدیگر تفاوت معنی‌داری ندارند و همین طور از نظر عوامل فردی-خانوادگی، در مورد تحصیلات مادر و پدر، شغل پدر و روابط عاطفی خانوادگی تفاوت معنی‌داری میان دو گروه وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"بر اساس این نتایج، در عامل موفقیت‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به کوچکتر بودن فراوانی‌های محاسبه شده، برای هریک از این متغیرها از فراوانی جدول در درجات آزادی 1 و 168(89/3 F )، بین میانگین‌های اعتماد به نفس، بلوغ، انگیزه پیشرفت، نیاز به خودشکوفایی، نیاز به قدرت و ویژگی روان‌نژندی دانش‌آموزان موفق و ناموفق تفاوت معنی‌دار وجود ندارد. با توجه به فراوانی‌های محاسبه شده در عوامل موفقیت و جنسیت و همین طور اثر متقابل این دو بر یکدیگر و مقایسه آنها با فراوانی‌های جدول با درجات آزادی معلوم مشخص می‌شود که در مورد عامل موفقیت و عامل جنسیت و اثر متقابل جنسیت و موفقیت بین میانگین‌های اجتماعی بودن دانش‌آموزان تیزهوش دختر و پسر موفق و ناموفق تفاوت معنی‌دار وجود ندارد. جدول 9-مقایسه تحصیلات مادر گروههای مورد مطالعه از طریق آزمون کلموگراف-اسمیرنف جدول 10-مقایسه تحصیلات پدر گروههای مورد مطالعه از طریق آزمون کلموگراف-اسمیرنف (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 11-مقایسه روابط عاطفی خانوادگی گروههای مورد مطالعه از طریق آزمون کلموگراف-اسمیرنف جدول 12-مقایسه شغل پدران گروههای مورد مطالعه از طریق آزمون خی‌دو بحث و نتیجه‌گیری اگرچه نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده در سایر کشورها حاکی از وجود تفاوتهای زیاد در ویژگیهای شخصیتی تیزهوشان موفق و ناموفق دارد، اما نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده این مطلب است که جز ویژگی نیاز به خودشکوفایی در میان دختران و پسران که به نفع گروه پسران است، میان سایر ویژگیهای شخصیتی مطرح شده از نظر آماری تفاوت معناداری مشاهده نشده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.