Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر آموزش گروهی بر میزان آگاهی از تغییرات جسمانی- اجتماعی دوران نوجوانی دختران 14 تا 17 ساله شهر اصفهان

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1382 - شماره 16 (8 صفحه - از 47 تا 54)

کلیدواژه ها : آموزش گروهی ،دختران نوجوان ،تغییرات جسمانی- اجتماعی ،دوران نوجوانی

کلید واژه های ماشینی : بررسی تأثیر آموزشهای گروهی ،نوجوانی ،آگاهی از تغییرات جسمانی ،دوران نوجوانی ،آموزشهای گروهی ،میزان آگاهی از تغییرات ،دختران نوجوان ،اجتماعی دوران نوجوانی ،میزان آگاهی ،جسمانی ،نمره‌های پیش‌آزمون و آزمون ،نمره‌های دختران نوجوان ،تغییرات جسمانی ،پیش‌آزمون و آزمون نهایی ،داده‌های پژوهش از آمار ،گواه تفاوت معناداری وجود ،نمره‌های آزمون نهایی گروه ،تفاوت معناداری وجود ،آزمون نهایی ،نمره‌های پیش‌آزمون ،آزمون نهایی گروه ،آزمایشی ،گروه آزمایش ،جامعه آماری ،خطا در آزمون ،پیش‌آزمون ،آگاهی دختران ،تغییرات نوجوانی ،نهایی گروه آزمایش ،آزمون دوسویه

هدف اساسی در این پژوهش بررسی تأثیر آموزشهای گروهی بر میزا آگاهی دختران از تغییرات جسمانی-اجتماعی دوران نوجوانی بوده است.جامعه آماری پژوهش دختران نوجوان 14 تا 17 ساله شهر اصفهان است، نمونه آماری آن 32 نفر می‌باشد که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند.روش تحقیق آزمایشی است و نمونه آماری پس از همتاسازی به دو گروه 16 نفره گواه و آزمایش تقسیم شدند.ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه محقق ساخته همراه با مصاحبه شامل 20 سؤال بسته پاسخ بر اساس مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت بود.پرسشنامه با محاسبه پایایی 84/0 و اعتبار بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 82/0 به اجرا درآمد.برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که آموزشهای گروهی در مورد افزایش میزان آگاهی از تغییرات نوجوانی در دو بعد جسمانی و اجتماعی مؤثر بوده است و میان نمره‌های دختران نوجوان در مرحله پس از آزمون در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.