Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه اثر بخشی درمانهای رفتاری، شناختی و گروه درمانی در درمان اعتیاد به مواد مخدر

نویسنده: ؛ ؛

پاييز 1382 - شماره 17 (20 صفحه - از 21 تا 40)

کلیدواژه ها : رفتاردرمانی ،شناخت‌درمانی ،گروه‌درمانی ،اعتیاد

کلید واژه های ماشینی : اعتیاد به مواد مخدر ،درمانی ،درمان اعتیاد به مواد ،مواد مخدر ،معتاد به مواد مخدر ،درمان اعتیاد ،ترک اعتیاد ،رفتاردرمانی ،روشهای درمانی ،مکان کنترل ،مخدر ،افراد موفق در درمان ،مقایسه اثربخشی روشهای درمانی ،روشهای درمانی از آزمون ،افراد معتاد به مواد ،درصد در درمان موفق ،آزمون مکان کنترل ،مکان کنترل بیماران ،موفق ،تفاوت معنی‌داری وجود ،گروههای درمانی ،دارو + گروه‌درمانی ،دارو + رفتاردرمانی ،اثربخشی روشهای درمانی ،شناخت درمانی ،مصرف دارو ،گروههای هشتگانه تفاوت معنی‌داری ،میزان عزت‌نفس افراد موفق ،عزت‌نفس افراد ،معنی‌داری

به منظور مقایسه اثربخشی روشهای درمانی و بررسی همبسته‌های روان‌شناختی(عزت نفس و مکان کنترل)در یک طرح آزمایشی 64 بیمار که به مرکز خود معرف شهرستان دزفول برای ترک اعتیاد مراجعه کرده بودند، به‌طور تصادفی در 8 گروه درمانی؛شناخت درمانی، گروه درمانی، رفتاردرمانی، دارو+گروه‌درمانی، دارو+رفتاردرمانی، دارو+شناخت درمانی، دارودرمانی و دارونما قرار گرفتند.پیش از درمان و شش ماه پس از آزمودنیها به عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون، آزمون عزت نفس کوپر اسمیت و آزمون مکان کنترل راتر به عمل آمد.از نمودار ستونی برای مقایسه تغییرات عزت نفس افراد موفق در درمان و ناموفق در درمان گروههای هشتگانه استفاده شد.در تجزیه و تحلیل اطلاعات برای مقایسه اثربخشی روشهای درمانی از آزمون غیرپارامتریک Q کوکران بهره گرفته شده است و برای مقایسه عزت نفس و مکان کنترل بیماران در 8 گروه درمانی از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه و همچنین برای مقایسه عزت نفس افراد ناموفق و افراد موفق در درمان از آزمون مستقل استفاده شد.نتایج نشان داد که بین اثربخشی روشهای مختلف درمان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.بین عزت نفس گروههای مختلف درمانی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت، اما با 99 درصد اطمینان عزت نفس افراد موفق از عزت نفس افراد ناموفق در درمان بالاتر بود.همچنین نتایج نشان داد که بین مکان کنترل بیماران در گروههای هشتگانه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.نتایج این پژوهش نشان می‌دهد گروههای شناخت درمانی، گروه درمانی، دارو+گروه درمانی و دارو+شناخت درمانی هر کدام 50 درصد، رفتاردرمانی 5/37 درصد، درمان ترکیبی داور+رفتاردرمانی 5/62 درصد و دارودرمانی 25 درصد در درمان موفق بودند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.