Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه شیوه های رفتار درمانی و دارو درمانی در کاهش علایم وسواس فکری و عملی و میزان بهبود مراجعه کنندگان به مراکز درمانی

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 57 تا 76)

کلیدواژه ها :

رفتاردرمانی ،وسواس عملی ،وسواس فکری ،دارودرمانی

کلید واژه های ماشینی : درمان، وسواس، کاهش علایم وسواس فکری، پژوهش بررسی اثربخشی شیوه‌های رفتاردرمانی، علایم وسواس فکری و عملی، دارویی، وسواس فکری و عملی، اثربخشی شیوه‌های رفتاردرمانی و دارو‌درمانی، دارو‌درمانی در کاهش علایم، رفتاردرمانی

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی شیوه‌های رفتاردرمانی و دارودرمانی در کاهش علایم وسواس فکری و عملی در شهر اصفهان بود.برای دستیابی به هدف اصلی از طرح آزمایشی بلوکی استفاده شد.جامعه آماری یا گروه هدف را 120 بیمار مبتلا به وسواس فکری و عملی تشکیل می‌داد که برای درمان به مطب روانپزشکان و مراکز مشاوره مراجعه کردند.از بین گروه هدف 58 نفر به عنوان نمونه آماری در دو گروه وسواس فکری و عملی به‌طور تصادفی انتخاب و در گروههای دوگانه رفتاری و دارویی جایگزین شدند.به منظور برآورد اثربخشی شیوه‌های درمانی، آزمودنیها یک بار پیش از اعمال شیوه‌های درمانی و یک بار پس از آن، با آزمون فهرست وارسی نشانه‌های وسواس ییل‌بران مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته‌ها نشان می‌دهند که درمانهای رفتاری نسبت به درمان دارویی در کاهش علایم وسواس فکری (0- P )و علایم وسواس عملی(0- P )مؤثر هستند.اگر چه درمان رفتاری نسبت به دارو و درمانی اثربخشی بیشتری را نشان داد، اما واقعیت این است که در عمل(به صورت بالینی)هر دو شیوه می‌تواند تأثیر مهمی بر درمان وسواس بگذارد.

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 6-میانگین و انحراف معیار پیش‌آزمون-پس‌آزمون ییل‌بران در آزمودنیهای تحت درمان جدول 6 نشان می‌دهد که در پیش‌آزمون ییل‌بران بدون بررسی متغیرهای سن- سابقه بیماری، شروع بیماری در مقایسه با نمرات پس‌آزمون تفاوت کاملا معنی‌دار وجود دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 8-مقایسه داده‌های مرتبط با اثربخشی درمان رفتاری و درمان دارویی در کاهش علایم وسواس فکری آزمودنیها جدول 8 نشان می‌دهد که بین رفتاردرمانی در مقایسه با دارودرمانی افکار وسواسی تفاوت معنی‌داری وجود دارد(000/0- P )میانگین رفتاردرمانی افکار وسواسی 07/13 و میانگین دارودرمانی افکار وسواسی 35/5 می‌باشد. جدول 9-داده‌های مرتبط با اثربخشی درمان رفتاری و درمان دارویی در کاهش علایم وسواس عملی آزمودنیها (به تصویر صفحه مراجعه شود) بنابر جدول 9 بین رفتاردرمانی در مقایسه با دارودرمانی اعمال وسواسی تفاوت معنی‌داری وجود دارد(000/0- P )میانگین رفتاردرمانی اعمال وسواسی 66/15 و میانگین دارودرمانی اعمال وسواسی 33/6 می‌باشد. جدول 10-تحلیل واریانس همبستگی روش درمان دارویی و رفتاری در گروههای تحت آزمایش در پس‌آزمون ییل‌بران جدول 10 نشان می‌دهد بین متغیر سن فرد به عنوان عامل مداخله‌گر و نمرات پس‌آزمون وسواس فکری و عملی ییل‌بران رابطه معنی‌داری وجود ندارد(983/0- P ). جدول 11-نتایج تحلیل کوواریانس متغیر سن شروع بیماری در پس‌آزمون ییل‌بران (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 11 نشان می‌دهد بین متغیر سن شروع بیماری به عنوان عامل مداخله‌گر و نمرات پس‌آزمون وسواس فکری و عملی ییل‌بران رابطه معنی‌داری وجود ندارد (340/0- P ). با وجود نداشتن اتفاق نظر که در زمینه تأثیر درمان دارویی و رفتاری در وسواس‌های فکری و عملی وجود دارد، یافته‌های پژوهشی در 30 سال اخیر نشان می‌دهد که به خصوص رفتاردرمانی در کاهش علایم وسواس عملی اثربخشی بیشتری دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.