Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر تصمیم گیری گروهی بر احتمال خطرپذیری کم و زیاد در میان دانشجویان دختر

نویسنده: ؛

پاييز 1382 - شماره 17 (24 صفحه - از 77 تا 100)

کلیدواژه ها : تصمیم‌گیری گروهی ،تغییر مخاطره آفرین ،احتمال خطرپذیری ،موقعیتهای دارای خطر بالا ،موقعیتهای دارای خطر پایین

کلید واژه های ماشینی : تصمیم‌گیری گروهی بر احتمال ،احتمال خطرپذیری ،تصمیم‌گیری گروهی ،احتمال خطرپذیری تفاوت وجود ،موقعیت فرضی ،موقعیت فرضی تصمیم‌گیری ،فرضی ،احتمال خطرپذیری تفاوت ،تصمیم‌گیریهای گروهی ،نفری در احتمال خطرپذیری ،فردی و تصمیم‌گیریهای گروهی ،بحث گروهی ،مورد موقعیت فرضی ،تصمیم‌گیریهای فردی ،تصمیم‌گیری گروهی تفاوت ،تغییر مخاطره‌آمیز ،شرکت در تصمیم‌گیری گروهی ،اعضای گروه ،فرضیه‌های پژوهش ،خطرپذیری تفاوت معناداری وجود ،مخاطره‌آمیز ،تأیید ،میانگین تصمیمات ،آزمودنیها ،نفره ،مورد تغییر مخاطره‌آمیز ،موقعیت فرضی تأیید ،اولیه ،نفری و تصمیم‌گیریهای گروهی ،اقدام به تصمیم‌گیری

پژوهش حاضر به منظور مطالعه تأثیر تصمیم‌گیری گروهی بر احتمال خطرپذیری در موقعیتهای دارای خطرپذیری کم و زیاد به شیوه آزمایشی انجام شده است.نمونه شرکت‌کنندگان در تحقیق 32 دانشجوی دختر ترم سه و چهار دانشگاه بوده که به‌طور کاملا تصادفی برای شرکت در تحقیق از بین 120 دانشجو انتخاب شده‌اند.در این پژوهش از پنج موقعیت فرضی که در هر یک شرکت‌کنندگان باید پس از خواندن گزاره‌های مورد نظر بر مبنای 10 گزینه پیشنهادی(در دامنه تصمیم‌گیری از 10 درصد احتمال موفقیت تا صددرصد)اقدام به تصمیم‌گیری می‌کردند، استفاده شده است.در مرحله آغازین پژوهش هر یک از شرکت‌کنندگان، به صورت انفرادی در مورد پنج موقعیت فرضی تصمیم‌گیری کردند.در مرحله دوم شرکت‌کنندگان به صورت تصادفی به 8 گروه چهار نفری گمارده شدند و از آنها خواسته شد تا در مورد هر یک از 5 موقعیت به توافق برسند و یکی از 10 احتمال مطرح را انتخاب (1)-دانشجوی دکتری روان‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.کنند.در مرحله سوم باز هم 32 شرکت‌کننده به صورت تصادفی به چهار گروه 8 نفری گمارده شدند و از آنها خواسته شد تا با اتفاق آرا در مورد 5 موقعیت فرضی تصمیم‌گیری کنند.به منظور بررسی تغییرات احتمالی، در مرحله نهایی پژوهش کلیه آزمودنیها به صورت انفرادی در مورد 5 موقعیت تصمیماتی خود را ارائه کردند.فرضیه‌های مورد بررسی در پژهش چنین بودند:میان تصمیم‌گیری‌های فردی و تصمیم‌گیریهای گروهی(در گروههای 4 و 8 نفری) و همچنین میان تصمیم‌گیریهای گروهی 4 و 8 نفری و میان تصمیم‌گیریهای قبل و بعد از شرکت در تصمیم‌گیری گروهی تفاوت وجود دارد.فرضیه‌های پژوهش با استفاده از آزمون‌ t استیودنت گروههای همبسته مورد بررسی قرار گرفت.نتایج آزمون‌ t در مورد فرضیه اول در موقعیتهای دوم(03/0- P )و 29/2-- t سوم (03/0- P و 28/2-- t )و چهارم(04/0- P و 13/2-- t )تأیید و در مورد موقعیت فرضی اول و پنجم(05/0 P )رد شد.فرضیه دوم نیز صرفا در موقعیت پنجم(016/0- P و 55/2- t )تأیید و در چهار موقعیت دیگر(05/0 P )رد شد.در موقعیت سوم، موقعیتهای سوم تا پنجم(05/0 P و 01/0 P )تأیید و در مورد موقعیت اول و سوم (05/0- P )رد شد.فرضیه چهارم نیز جز در موقعیت دوم(01/0 P )تأیید و در بقیه موارد رد شد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.