Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین سلامت عمومی، مشکلات دانشجویان، میزان استرس و عملکرد تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان

نویسنده:

(16 صفحه - از 119 تا 134)

کلیدواژه ها : عملکرد تحصیلی ،دانشجو ،استرس ،سلامت عمومی

کلید واژه های ماشینی : دانشجویان ،میزان واکنشهای استرس ،سلامت عمومی ،پرسشنامه ،واکنشهای استرس و عملکرد تحصیلی ،میزان استرس و عملکرد تحصیلی ،واکنشهای استرس ،مشکلات دانشجویان ،میزان واکنشهای استرس و عملکرد ،عملکرد تحصیلی ،عملکرد تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ،دانشجویان و میزان واکنشهای استرس ،درصد واریانس نمرات تحصیلات پدر ،همبستگی ،مشکلات دانشجویان و عملکرد تحصیلی ،پرسشنامه‌های سلامت عمومی واکنشهای استرس ،پژوهش ،نمرات ،پرسشنامه واکنشهای استرس ،واکنشهای استرس در دانشجویان دانشگاه ،سلامت عمومی و عملکرد تحصیلی ،دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان ،درصد واریانس نمرات عملکرد تحصیلی ،واکنشهای استرس و پرسشنامه ،میزان واکنشهای استرس در دانشجویان ،سلامت عمومی نمره ،رابطه ،پرسشنامه سلامت عمومی ،اختلال روان‌شناختی ،نقطه برش سلامت عمومی دانشجویان

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سلامت عمومی، مشکلات دانشجویان، میزان واکنشهای استرس و عملکرد تحصیلی آنها بود که از آن طریق اعتبار پرسشنامه‌ها نیز مشخص گردید.یک گروه 175 نفری از دانشجویان دختر و پسر به نسبت از هر دانشکده و گروه آموزشی که در رشته‌های مختلف کارشناسی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 80-79 به تحصیل اشتغال داشتند به عنوان آزمایش‌شوندگان این پژوهش انتخاب شدند و چهار پرسشنامه میان آنها توزیع و اجرا گردید.پرسشنامه اول ویژگیهای جمعیت‌شناختی(دموگرافیک)، پرسشنامه دوم سلامت عمومی، پرسشنامه سوم واکنشهای استرس و پرسشنامه چهارم فهرستی از مشکلات دانشجویی را مورد ارزشیابی قرار می‌داد.نقطه برش سلامت عمومی دانشجویان 43 به‌دست آمد.یعنی 10 درصد آنها از لحاظ سلامت عمومی نمره 43 یا کمتر داشتند و در سطح پایینی بودند.نقطه برش برای پرسشنامه واکنش‌های استرس 148 به‌دست آمد یعنی 10 درصد آنها واکنشهای استرس بالا داشتند و نقطه برش مشکلات دانشجویان 29 بود یعنی مشکلات 90 درصد دانشجویان کمتر از 29 بوده است.نتایج نشان داد که هبستگی معنی‌داری بین سلامت عمومی و میزان واکنشهای استرس(01/0 P و 68/0-- r )دانشجویان وجود دارد.همچنین همبستگی معنی‌داری بین مشکلات دانشجویان و میزان واکنشهای استرس در آنها(01/0 P و 63/0-- r )و همبستگی معنی‌داری بین مشکلات دانشجویان و عملکرد تحصیلی آنها(05/0 P و 17/0-- r ) وجود دارد.یافته‌های این پژوهش، متغیرهایی را که با پدیده واکنشهای استرس در دانشجویان دانشگاه مورد مطالعه رابطه معنی دار داشته‌اند روشن می‌کند و ضرورت ارتقای کمی و کیفی خدمات مشاوره‌ای، آموزشی و روان‌شناختی را برای پیشگیری از پیامدهای نامطلوب افت تحصیلی دانشجویان مطرح می‌نماید.

خلاصه ماشینی:

"چکیده هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سلامت عمومی، مشکلات دانشجویان، میزان واکنشهای استرس و عملکرد تحصیلی آنها بود که از آن طریق اعتبار پرسشنامه‌ها نیز مشخص گردید. لذا به منظور بررسی رابطه بین مشکلات دانشجویان و واکنشهای استرس در آنها و ارتباط آن با سلامت عمومی و در نتیجه وضعیت عملکرد تحصیلی آنان، با استفاده از نتایج به‌دست آمده با شناسایی افراد آسیب‌پذیر، بتوان با ارئه خدمات بالینی و مشاوره، خدمات مددکاری، روان‌درمانی و درمان دارویی آنها را در حل مشکلات یاری داد و از عوارض و پیامدهای افت تحصیلی، افسردگی، اضطراب، از دست دادن اعتماد به نفس، خودکشی و... جدول 1-ضرایب روایی پرسشنامه‌های سلامت عمومی واکنشهای استرس و مشکلات دانشجویی (به تصویر صفحه مراجعه شود) یافته‌های پژوهش نتایج ضرایب همبستگی بین سلامت عمومی، واکنشهای استرس، مشکلات دانشجویی و عملکرد تحصیلی در جدول 2 ارائه شده است. جدول 2-ضرایب همبستگی بین سلامت عمومی واکنشهای استرس، مشکلات دانشجویی و عملکرد تحصیلی همچنان که ملاحظه می‌شود همبستگی معنی‌داری بین سلامت عمومی و میزان واکنشهای استرس در دانشجویان وجود دارد و مقدار آن 68/0 می‌باشد، لذا فرضیه 1 تأیید می‌گردد. لازم به توضیح است که به نظر پژوهشگر میزان واکنشهای استرس دانشجویان ایرانی نیز همانند دانشجویان سایر کشورها با سلامت عمومی و مشکلات تحصیلی آنها ارتباط دارد و این امر را می‌توان با درنظر گرفتن تفاوتهای فرهنگ دانشجویان ایرانی با دانشجویان کشورهای مختلف به‌دست آورد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.