Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر بخشی شیوه یادگیری مبتنی بر خود بر هوش هیجانی دانش آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1382 - شماره 18 (12 صفحه - از 1 تا 12)

کلیدواژه ها : هوش هیجانی ،یادگیری مبتنی بر خود ،دانش‌آموز

کلید واژه های ماشینی : هوش هیجانی ،هوش هیجانی دانش‌آموزان ،افزایش هوش هیجانی دانش‌آموزان ،هیجانی ،هوش هیجانی دانش‌آموزان مؤثر ،افزایش هوش هیجانی ،مورد استفاده آزمون هوش ،آزمون هوش هیجانی ،روش یادگیری ،مهارتهای بین‌فردی هوش هیجانی ،آزمون هوش ،هیجانی دانش‌آموزان دوره ،هوش عاطفی ،شهر اصفهان ،دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان ،شیوه یادگیری مبتنی ،گروه آزمایش ،مهارتهای درون‌فردی هوش هیجانی ،مهارتهای بین‌فردی ،افزایش مهارتهای بین‌فردی ،روش پژوهش ،راهنمایی شهر اصفهان ،پس‌آزمون با گروه ،مهارتهای درون‌فردی هوش ،دختران بیش از پسران ،بین‌فردی ،برنامه یادگیری ،دانشگاه اصفهان ،هیجانی کوپر ،مهارتهای عاطفی

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر روش یادگیری مبتنی بر خود بر هوش هیجانی دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان است.نمونه مورد مطالعه شامل 60 دانش‌آموز(30 دختر و 30 پسر)بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم گردیدند.در گروه آزمایش روش یادگیری مبتنی بر خود طی 12 جلسه دو ساعته به دانش‌آموزان آموزش داده شد و افراد گروه گواه در فهرست انتظار قرار گرفتند.ابزارهای مورد استفاده آزمون هوش هیجانی کوپر و آزمون خود کنترل روزنبام بود.روش پژوهش نیمه تجربی همراه با پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه گواه بود.نتایج تحلیل واریانس و کواریانس با نرم‌افزار SPSS نشان داد که روش یادگیری مبتنی بر خود بر افزایش هوش هیجانی دانش‌آموزان مؤثر است(5/0 P ).

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.