Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر بازیهای پرورشی بر هوش بهر کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر

نویسنده:

(14 صفحه - از 27 تا 40)

کلیدواژه ها : بازیهای پرورشی ،هوش بهر ،کودکان عقب‌مانده ذهنی آموزش‌پذیر

کلید واژه های ماشینی : هوش‌بهر کودکان عقب‌مانده ذهنی ،بازیهای پرورشی بر هوش‌بهر ،میانگین نمرات هوش‌بهر گروه آزمایش ،کودکان عقب‌مانده ذهنی ،افزایش هوش‌بهر کودکان عقب‌مانده ،میانگین نمرات هوش‌بهر گروه ،کودکان عقب‌مانده ،هوش‌بهر ،آزمونهای هوش ،عقب‌مانده ذهنی ،میانگین نمرات هوش‌بهر ،ذهنی ،بازیهای پرورشی ،آزمون هوشی ،مقایسه میانگین نمرات هوش‌بهر گروه ،ذهنی آموزش‌پذیر ،هوش‌بهر گروه آزمایش ،عقب‌مانده ،آموزش‌پذیر ،مقایسه میانگین نمرات هوش‌بهر ،آموزش و پرورش ،گروه آزمایش در آزمون ،گروه آزمایش ،افزایش هوش‌بهر ،هوشی ،رشد هوشی کودک ،هوش‌بهر گروه ،رشد هوشی ،فعالیتهای حرکتی ،ذهنی آموزش‌پذیر بررسی

بررسی تأثیر بازیهای پرورشی بر هوش بهر کودکان عقب‌مانده ذهنی آموزش‌پذیر هدف کلی این پژوهش است.این پژوهش از نوع نیمه تجربی است که به صورت میدانی انجام شده است. از بین 228 کودک عقب‌مانده ذهنی آموزش‌پذیر 7 تا 14 ساله شهرستان یزد 24 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و بر اساس آزمون هوشی و کسلر در دو گروه آزمایش و گواه همتاسازی شدند.بر روی آزمودنیهای گروه آزمایش بازیهای پرورشی منتخب به مدت 8 هفته انجام شد و در پایان دوره دوباره آزمون هوش از هر دو گروه به عمل آمد، اطلاعات خام به دست آمده از طریق آزمون کوواریانس و T گروههای همبسته(26/7)مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و نتایج زیر به دست آمد.بازیهای پرورشی به طور معنی‌داری باعث افزایش هوش بهر کودکان عقب‌مانده ذهنی آموزش‌پذیر شد.همچنین بر اساس اطلاعات به دست آمده افرادی که در آزمون اولیه نمره هوشی بالاتری داشتند پس از دوره آزمایشی این نمره افزایش بیشتری نشان داد.

خلاصه ماشینی:

"بنا بر این انجام تحقیقات مشابه می‌تواند به عنوان تلاش تکمیلی برای رفع ابهامات موجود و اختلاف نظرها، موقعیتهای مناسب‌تری را برای فعالیتهای جسمانی ورزشی مهیا سازد، لذا این تحقیق تأثیر یک دوره بازیهای پرورشی را بر هوش بهر کودکان عقب‌مانده ذهنی آموزش‌پذیر بررسی می‌کند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) روش پژوهش با توجه به اینکه محقق در این تحقیق قصد داشته تأثیر یک دوره 8 هفته‌ای بازیهای پرورشی را بر هوش بهر کودکان عقب‌مانده ذهنی آموزش‌پذیر بررسی نماید، تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی می‌باشد که به صورت میدانی انجام شده است. بحث و نتیجه‌گیری نتایج جدول 2 و 3 نشان می‌دهد که فرضیه پژوهشی مبنی بر اینکه«یک دوره 8 هفته‌ای بازیهای پرورشی تأثیر معنی‌داری بر هوش بهر کودکان عقب‌مانده ذهنی آموزش‌پذیر دارد»در سطح‌تأیید می‌شود و بر اساس ضریب اتا (میزان تفاوت)55 درصد از تفاوتهای فردی دو گروه ناشی از اعمال متغیر مستقل (بازیهای پرورشی)می‌باشد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، افراد دارای هوش بهر بیشتر، پس از شرکت در یک دوره بازیها در آزمون نهایی هوش بهر آنها افزایش بیشتری نشان داد، بنا بر این می‌توان گفت هرچه افراد از لحاظ هوشی بالاتر باشند، تأثیر فعالیتهای حرکتی و بازیها بر تقویت قوای ذهنی آنها بیشتر خواهد بود. 2-با توجه به تحقیقات انجام شده در تأثیر فعالیتهای حرکتی بر افزایش هوش بهر و یادگیری سایر درسها به وزارت آموزش و پرورش به خصوص آموزش و پرورش استثنایی کشور توصیه می‌شود با اضافه کردن ساعت درس تربیت بدنی در مقاطع مختلف تحصیلی به این امر کمک شایانی نمایند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.