Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه تأثیر فنون حساسیت زدایی تدریجی، جرأت آموزی و تلفیقی در درمان اختلال هراس اجتماعی

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1382 - شماره 18 (24 صفحه - از 85 تا 108)

کلیدواژه ها : حساسیت‌زدایی تدریجی ،جرأت‌آموزی ،تلفیقی(ترکیب حساسیت‌زدایی تدریجی و جرأت‌آموزی) ،هراس اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : روشهای درمان حساسیت‌زدایی ،مبتلایان به هراس ،روش درمان ،روش درمان تلفیقی ،تجزیه و تحلیل واریانس ،دوره درمان ،تحلیل واریانس ،پرسشنامه ترس از ارزیابی ،فنون حساسیت‌زدایی تدریجی ،مقایسه جفتی میانگین‌ها ،تفاوت معنادار جفتی میانگین‌ها ،روش حساسیت‌زدایی ،حساسیت‌زدایی تدریجی ،درمان اختلال هراس اجتماعی ،اختلال هراس اجتماعی ،درمان اختلال هراس ،هراس اجتماعی ،جرأت‌آموزی ،مبتلایان به هراس اجتماعی ،روشهای درمان حساسیت‌زدایی جرأت‌آموزی ،روش حساسیت‌زدایی تدریجی ،اختلال هراس ،تلفیقی ،روشهای درمان حساسیت‌زدایی تدریجی ،جرأت‌آموزی و تلفیقی ،تدریجی ،روش جرأت‌آموزی و حساسیت‌زدایی ،جرأت‌آموزی و حساسیت‌زدایی تدریجی ،پس‌آزمون در پرسشنامه جرأت‌آموزی ،پس‌آزمون در دوره درمان

به منظور مقایسه تأثیر فنون حساسیت‌زدایی تدریجی، جرأت‌آموزی و تلفیقی و مقایسه آن با گروه گواه در درمان اختلال هراس اجتماعی، 32 نفر از افراد مبتلا انتخاب و به صورت جایگزینی تصادفی در چهار گروه درمان و گواه قرار گرفتند.سؤال کلی پژوهش حاضر این است که«آیا روشهای درمان حساسیت‌زدایی جرأت‌آموزی و تلفیق آن، در مقایسه با گروه گواه در پایان دوره درمان و سه ماه بعد از آن(ارزیابی پیگیری)در درمان اختلال هراس اجتماعی مؤثر می‌باشد».فرضیه کلی پژوهش عبارت بود از روش درمان تلفیقی (حساسیت‌زدایی تدریجی+جرأت‌آموزی)بیشتر از روش حساسیت‌زدایی تدریجی، جرأت‌آموزی به تنهایی در مقایسه با گروه گواه در دوره درمان و پس از آن، باعث کاهش علایم مبتلایان به هراس اجتماعی می‌گردد.روش تحقیق، نیمه آزمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه بالینی و پرسشنامه‌های اضطراب زونگ، پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی و اجتناب و فشار اجتماعی واتسون و فرند و پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل و ریچی بود.داده‌های پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس لیند کوئیست و آزمون تعقیبی توکی مورد تحلیل قرار گرفتند.نتایج آزمون‌ F در سطح 01/0 نشان داد که فقط فرضیه‌های مربوط به دوره درمان تأیید و فرضیه‌های مربوط به ارزیابی پیگیری تأیید نگردیدند.به عبارت دیگر روشهای درمان حساسیت‌زدایی تدریجی، جرأت‌آموزی و تلفیقی فقط در دوره درمان مؤثر بوده و بعد از درمان از اثربخشی آنها کاسته شده‌است.همچنین روش تلفیقی نسبت به دو روش دیگر دارای اثربخشی بیشتری بوده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.