Skip to main content
فهرست مقالات

ساخت و بررسی مقدماتی روایی و پایایی مقیاسی برای سنجش اضطراب ریاضی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی استان خوزستان

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1382 - شماره 18 (18 صفحه - از 109 تا 126)

کلیدواژه ها : اعتباریابی ،ساخت مقیاس ،اضطراب ریاضی

کلید واژه های ماشینی : اضطراب ریاضی ،اضطراب ریاضی دانش‌آموزان پایه ،مقیاس اضطراب ریاضی پسران ،مقیاس اضطراب ریاضی ،اضطراب ریاضی دانش‌آموزان ،پایه سوم راهنمایی ،سنجش اضطراب ریاضی دانش‌آموزان ،اضطراب ریاضی پسران ،اضطراب ریاضی دختران ،دانش‌آموزان دختر و پسر پایه ،پرسشنامه‌های اضطراب ریاضی پسران ،روایی و پایایی مقیاسی ،مقیاس اضطراب ریاضی دختران ،اضطراب امتحان ،مقیاس اضطراب ،دانش‌آموزان پایه سوم ،دختران و پسران ،پایایی مقیاس‌ها ،دانش‌آموزان دختر ،پرسشنامه‌های اضطراب ریاضی ،سنجش اضطراب ریاضی ،MAS ،ساخت مقیاس ،راهنمایی استان ،پایایی و روایی ،پسر پایه سوم ،درس ریاضی ،پرسشنامه‌های اضطراب ،عملکرد در درس ریاضی ،سنجش اضطراب

این پژوهش با هدف ساخت و بررسی مقدماتی روایی و پایایی مقیاسی برای سنجش اضطراب ریاضی دانش‌آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی استان خوزستان اجرا شده است.به این منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای 1000 دانش‌آموز از 10 منطقه آموزشی استان برای اجرای نهایی انتخاب گردید.پس از مصاحبه و اجرای پرسشنامه نظرخواهی بر روی دانش‌آموزان و شناسایی عوامل به وجود آورنده این نوع اضطراب، پرسشنامه مقدماتی اضطراب ریاضیات تهیه و به صورت اولیه پایایی و روایی آن محاسبه شد.پس از ساخت مقیاس اضطراب ریاضی این مقیاس روی دو گروه 500 نفری دختران و پسران به طور یکسان اجرا شد.داده‌های حاصل از این نمونه‌ها از طریق نرم‌افزار 9- SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.دو مقیاس اضطراب ریاضی پسران( MAS-B )در 4 عامل با 41 ماده و اضطراب ریاضی دختران( MAS-G )در 4 عامل با 45 ماده تهیه گردید.پایایی مقیاس اضطراب ریاضی پسران از طریق آلفای کرونباخ 90/0 و اضطراب ریاضی دختران نیز 93/0 به دست آمد.همچنین روایی همگرایی مقیاس‌ها با استفاده از مقیاس اضطراب عمومی نجاریان و همکاران و اضطراب امتحان ابو القاسمی و همکاران(1375)مورد بررسی قرار گرفت که مقادیر همبستگی دو مقدار با این مقیاس به ترتیب 77/0 و 75/0 و برای اضطراب عمومی 52/0 و 83/0 بود که در سطح 05/ P معنادار بودند.یافته‌های به دست آمده نشان می‌دهد که اضطراب ریاضی در دختران و پسران تا اندازه‌ای متفاوت است.بر اساس نتایج این پژوهش، پرسشنامه‌های اضطراب ریاضی پسران و اضطراب ریاضی دختران واجد شرایط لازم برای کاربرد در پژوهش‌های روان‌شناختی و شناخت میزان اضطراب ریاضی دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی می‌باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.