Skip to main content
فهرست مقالات

اثر بخشی گروه درمانی شناختی- مذهبی بر نیمرخ روانی معلولان جسمی زن در شهر اصفهان

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

پاييز و زمستان 1383 - شماره 21 و 22 (20 صفحه - از 135 تا 154)

کلیدواژه ها : گروه‌درمانی‌شناختی-مذهبی ،مدل درمان‌شناختی-مذهبی ،معنادرمانی ،معلولان جسمی ،نیمرخ روانی

کلید واژه های ماشینی : شکایات جسمانی ،معلولان جسمی ،گروه‌درمانی شناختی ،مذهبی ،اثر‌بخشی گروه‌درمانی شناختی ،میزان شکایات جسمانی ،اضطراب و روان‌پریشی معلولان ،جلسات گروه‌درمانی ،حساسیت بین‌فردی ،روان‌پریشی ،گروه‌درمانی‌شناختی ،اجبار ،جسمی ،گروه آزمایش ،آزمودنیها در مرحله پس‌آزمون ،مرحله پس‌آزمون ،جلسات گروه ،میزان کلی علایم روانی ،میزان افسردگی ،پس‌آزمون میزان کلی علایم ،جسمانی ،اضطراب و روان‌پریشی ،پس‌آزمون ،روان‌پریشی معلولان جسمی زن ،مرحله پیگیری ،آزمون اثر‌بخشی گروه‌درمانی شناختی ،میزان شاخص کلی علایم ،خداوند ،بین‌فردی ،مورد گروه آزمایش

این پژوهش به بررسی اثربخشی گروه‌درمانی‌شناختی-مذهبی بر میزان کل علایم مرضی و نیز میزان شکایات جسمانی، وسواس-اجبار، حساسیت بین فردی، افسردگی، اضطراب و روان‌پریشی معلولان شهر اصفهان 26 نفر به شیوه تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند.پیش از برگزاری اولین جلسه گروه‌درمانی با استفاده از پرسشنامه‌ SCL-90-R در مورد گروه آزمایش و گواه پیش‌آزمون اجرا شد.سپس برای گروه آزمایش، 8 جلسه هفتگی 90 دقیقه‌ای برنامه گروه‌درمانی‌شناختی-مذهبی برگزار شد.محتوای جلسات گروه‌درمانی که بر اساس مدل درمان‌شناختی-مذهبی تنظیم شده بود شامل بحث در مورد لزوم یافتن هدف و توجیهی برای رنجهای زندگی، بهبود رابطه با خود و خودشناسی، ارتقای رابطه با خداوند، ایجاد نگرش مثبت به جهان و آینده و بهبود بخشیدن به روابط خانوادگی و اجتماعی بود.بلافاصله بعد از اتمام جلسات گروه‌درمانی بر روی هر دو گروه آزمایش و گواه، پس آزمون اجرا شد و 8 هفته بعد نیز آزمون پیگیری اجرا گردید.تحلیل نتایج با استفاده از تحلیل کواریانس نشان داد که گروه‌درمانی‌شناختی-مذهبی در مرحله پس‌آزمون، باعث کاهش معنادار وسواس-اجبار(038/0- P )و حساسیت بین فردی(038/0- P )شده است، اما بر میزان شاخص کلی علایم مرضی، شکایات جسمانی، افسردگی، اضطراب، و روان‌پریشی تأثیر معناداری نداشته است.در مرحله پیگیری گروه‌درمانی‌شناختی-مذهبی باعث کاهش معنادار شاخص کلی علایم مرضی(001/0- P )، شکایات جسمانی(004/0- P )، وسواس-اجبار(003/0- P )، حساسیت بین فردی(022/0- P )، اضطراب(009/0- P )و روان‌پریشی(01/0- P )شد و فقط بر میزان افسردگی تأثیر معنادار نداشت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.