Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

نویسنده: ؛ ؛

پاييز و زمستان 1383 - شماره 21 و 22 (10 صفحه - از 217 تا 226)

کلید واژه های ماشینی : سلامت روان ،سلامت روانی ،سلامت روانی دانشجویان دانشگاه ،وضعیت سلامت روانی ،سلامت روانی دانشجویان ،اختلال روانی در خانواده ،بررسی وضعیت سلامت روانی ،اختلال روانی ،بررسی سلامت روانی دانشجویان ،بهداشت روانی ،سابقه اختلال روانی ،وضعیت سلامت ،سلامت روانی تفاوت معناداری ،تفاوت معناداری در سلامت ،وضعیت سلامت روانی تفاوت ،دانشجویان دختر و پسر ،آزمون سلامت روان ،بهداشت روانی دانشجویان ،دختر و پسر ،تفاوت معناداری ،دانشجویان دانشگاه ،سلامت روان دانشجویان ،تفاوت معناداری وجود ،دانشجویان دختر ،علوم انسانی ،رشته‌های فنی ،دانشجویان مجرد و متأهل ،متأهل ،مجرد ،فشارهای روانی

اصول بهداشت روانی، موضوع بسیار مهمی است.آشنایی با این اصول و به کارگیری آن در زندگی نه تنها رشد ابعاد مختلف شخصیت فرد را ممکن می‌سازد، بلکه راهی مناسب و اصولی برای تأمین نیازهای بنیادی فرد است. تحقیقات گوناگون نشان داده است که فشارهای روانی-اجتماعی و اقتصادی بهداشت روانی دانشجویان را به خطر انداخته و افسردگی را در آنها افزایش داده است، از جمله؛مطالعات مکارمی(1374)میزان افسردگی دانشجویان را 27 درصد گزارش کرد.این پژوهش به بررسی سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان پرداخته است.اهداف پژوهش بررسی سلامت روانی دانشجویان بر حسب جنسیت، وضعیت تأهل، سهمیه‌های مختلف، رشته‌های فنی و علوم انسانی و سابقه اختلال روانی در خانواده است. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه سلامت عمومی روانی 3 است.نمونه پژوهش 450 دانشجوی دختر و پسر است که به طور تصادفی از رشته‌های مختلف انتخاب شده‌اند.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روشهای آماری‌ t مستقل و تحلیل واریانس تک متغیره استفاده شد.فرضیه‌های جنسیت، وضعیت تأهل، سهمیه‌های مختلف رشته‌های فنی و علوم انسانی و سابقه اختلال روانی در خانواده معنادار است.نتایج نشان می‌دهد که تفاوت معناداری در سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر(001/0- P )، متأهل و مجرد(04/0- P )و با سابقه اختلال روانی در خانواده و بدون سابقه اختلال روانی در خانواده (001/0- P )وجود دارد.همچنین سایر نتایج نشان می‌دهد که تفاوت معناداری در سلامت روانی دانشجویان با سهمیه‌های مختلف(38/0- P )و رشته‌های فنی و علوم انسانی(59/0- P )وجود ندارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.