Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه توان آزمون بنتون و بندر گشتالت در تشخیص مشکلات ادراک بینایی کودکان نارسا خوان8 تا 10 سال شهر تهران

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1384 - شماره 23 (16 صفحه - از 39 تا 54)

کلیدواژه ها : آزمون بنتون ،بندر گشتالت ،ادراک بینایی کودکان

کلید واژه های ماشینی : تشخیص مشکلات ادراک بینایی کودکان ،مشکلات ادراک بینایی کودکان نارساخوان ،آزمون بنتون و بندر گشتالت ،ادراک بینایی کودکان نارساخوان ،تشخیص مشکلات ادراک بینایی ،آزمون بنتون ،بندر گشتالت در تشخیص ،بندر گشتالت ،نارساخوان ،ادراک بینایی ،بنتون ،بینایی کودکان نارساخوان ،آزمون بنتون و بندر ،بنتون و بندر گشتالت ،ادراک بینایی کودکان ،میانگین نمرات خطای دانش‌آموزان نارساخوان ،مشکلات ادراک بینایی ،کودکان نارساخوان ،آزمون بندر گشتالت ،گشتالت ،نمرات خطای دانش‌آموزان نارساخوان ،کودکان نارساخوان در هر ،مقایسه میانگین نمرات خطای دانش‌آموزان ،بنتون و بندر ،بینایی کودکان ،نارساخوان نسبت به کودکان ،پژوهش مبنی‌بر تفاوت آزمون بنتون ،نسبت به کودکان عادی ،حافظه بینایی کودکان نارساخوان ،حافظه دیداری کودکان نارساخوان

این پژوهش به‌منظور مقایسه توان آزمون بنتون و بندر گشتالت در تشخیص مشکلات ادراک بینایی کودکان نارساخوان انجام شده است.جامعه پژوهش را دانش‌آموزان نارساخوان 8 تا 10 سال شهر تهران تشکیل داده‌اند.از میان جامعه مورد بررسی 30 نفر از دانش‌آموزان نارساخوان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با 30 نفر از دانش‌آموزان 8 تا 10 سال عادی از نظر ادراک بینایی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.داده‌های به‌دست آمده با استفاده از روشهای آماری؛ t مستقل و آزمون معنادار بودن دو نسبت همبسته تجزیه و تحلیل شده یافته‌های به‌دست آمده نشان‌دهنده تفاوت معنادار بین دانش‌آموزان نارساخوان و عادی در هرد و آزمون بنتون و بندر گشتالت بود.به این معنی که کودکان نارساخوان در هر دو آزمون از نظر ادراک بینایی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به کودکان عادی داشتند(0/01> P).حافظه بینایی آزمودنیها با آزمون بنتون بررسی شد و نتایج بیانگر ضعف بیشتر کودکان نارساخوان نسبت به کودکان عادی در حافظه بینایی بود(1 0/0> P). نتایج به‌دست آمده از فرضیه دیگر پژوهش مبنی بر تفاوت آزمون بنتون و بندر در تشخیص مشکلات ادراک بینایی کودکان نارساخوان حاکی از عدم تفاوت این دو آزمون بود و آزمون بنتون با وجود نمره گذاری دقیق و جزئی‌تر نتوانست بهتر از آزمون بندر وضعیت ادراک بینایی کودکان نارساخوان را مشخص کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.