Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ساختار عاملی آزمون باورهای غیر منطقی جونز در شهر اهواز

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 73 تا 92)

کلیدواژه ها :

آزمون باورهای غیر منطقی جونز(1969) ،ساختار عاملی ،تحلیل عامل ،ساخت آزمون

کلید واژه های ماشینی : آزمون باورهای غیر منطقی جونز، عاملی آزمون باورهای غیر منطقی، ساختار عاملی آزمون باورهای غیر، اهواز، باورهای غیر منطقی فرم اهواز، بررسی ساختار عاملی آزمون، آزمون باورهای غیر منطقی فرم، آزمون باورهای غیر منطقی اهواز، عامل، ساختار اصلی آزمون باورهای غیر

پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی آزمون باورهای غیر منطقی جونز(1969)، ساختن فرم کوتاه ایرانی و سنجش پایانی و روایی آن انجام شده است.به همین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای آزمون باورهای غیر منطقی جونز روی 356 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد.پس از تحلیل پاسخ‌نامه‌های آزمودنی‌ها، 60 ماده از 100 ماده آزمون حذف شد و یک ساختار چهار عاملی به‌دست آمد.روایی عوامل استخراخ شده از طریق روایی عاملی و همگرا، و پایانی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه گردید.بر اساس یافته‌های پژوهش، ساختار اصلی آزمون باورهای غیر منطقی ده عاملی در جامعه پژوهش مناسب نیست، ولی چهار عامل استخراجی شامل درماندگی در برابر تغییر، توقع تأکید از دیگران، اجتناب از مشکل و بی‌مسؤولیتی هیجانی که از طریق تحلیل عوامل به‌دست آمده است از ساختار عاملی مناسبی برخوردارند و واجد شرایط لازم برای کاربرد درپژوهش‌های روان‌شناختی، مشاوره‌ای و فعالیتهای بالینی(کلینیکی)و تشخیص می‌باشند.

خلاصه ماشینی:

"بر اساس یافته‌های پژوهش، ساختار اصلی آزمون باورهای غیر منطقی ده عاملی در جامعه پژوهش مناسب نیست، ولی چهار عامل استخراجی شامل درماندگی در برابر تغییر، توقع تأکید از دیگران، اجتناب از مشکل و بی‌مسؤولیتی هیجانی که از طریق تحلیل عوامل به‌دست آمده است از ساختار (1)-عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشکده تعلیم و ترتبیت استان خوزستان (2)-کارشناس ارشد مشاوره خانواده عاملی مناسبی برخوردارند و واجد شرایط لازم برای کاربرد درپژوهش‌های روان‌شناختی، مشاوره‌ای و فعالیتهای بالینی(کلینیکی)و تشخیص می‌باشند. به همین منظور برای یافتن ابعاد کمتر، اساسی‌تر و کوتاه کردن آزمون سیاهه اصلی، آزمون باورهای غیر منطقی جونز مورد تحلیل عامل مجدد قرار گرفت و آزمون اسکری که تعداد عوامل قابل استخراج را مشخص و پیشنهاد می‌کند(کتل، 1966)، نشان داد که بر اساس ارزش ویژه(مجموع مجذورات ضرایب عاملی ماده‌های موجود در هر عامل)(عبادی، 1384)حداکثر 10 عامل قابل استخراج است. جدول 6-بار عاملی ماده‌های چهار عامل استخراج شده به وسیله تحلیل عوامل‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) (1)-{L Factor Irrational Beliefs Test-Ahwaz)4IBT-A( L} جدول 7-ویژگیهای آماری 4 عامل استخراج شده آزمون باورهای غیر منطقی اهواز{L 4IBT-A L}(356-{L n L}) (به تصویر صفحه مراجعه شود) پایانی چهار عامل استخراج شده({L 4IBT-A L}) برای سنجش پایانی آزمون و همسانی درونی عامل‌های استخراج شده، یکی از آزمون‌های آماری مناسب ضریب آلفای کرونباخ(کرونباخ، 1951، 1970)و روش دو نیمه کردن آزمون است. جدول 8-ضرایب پایانی عامل استخراج شده آزمون باورهای غیر منطقی اهواز ({L 4IBT-A L})از طریق آلفای کرونباخ و تنصیف(143-{L n L}) (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی آزمون باورهای غیر منطقی جونز (1969)از طریق تحلیل عوامل بوده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.