Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین تعارضات زندگی زناشویی با سازگاری نوجوانان دختر مقطع راهنمایی شهر تهران

نویسنده: ؛

تابستان 1384 - شماره 24 (20 صفحه - از 39 تا 58)

کلیدواژه ها : تعارضات خانوادگی ،تعارضات زناشویی ،ادراک کودکان از تعارضات بین فردی ،دختران مقطع راهنمایی

کلید واژه های ماشینی : دختران مقطع راهنمایی شهر تهران ،سازگاری نوجوانان دختر مقطع راهنمایی ،نوجوانان دختر مقطع راهنمایی شهر ،مقطع راهنمایی شهر تهران ،سازگاری دختران راهنمایی شهر تهران ،مقطع راهنمایی شهر تهران رابطه ،سازگاری دختران مقطع راهنمایی شهر ،میزان سازگاری دختران راهنمایی شهر ،دختران راهنمایی شهر تهران رابطه ،فردی دختران مقطع راهنمایی شهر ،دختران مقطع راهنمایی ،راهنمایی شهر تهران ،راهنمایی شهر تهران رابطه وجود ،راهنمایی شهر تهران رابطه ،مقطع راهنمایی ،کودکان از تعارض بین‌فردی ،ادراک کودکان از تعارض ،دختران راهنمایی شهر تهران ،تعارضات خانوادگی ،سازگاری دختران مقطع راهنمایی ،شهر تهران رابطه معناداری ،پرسشنامه رفتار سازشی کودک ،نوجوانان دختر ،میزان سازگاری دختران مقطع راهنمایی ،نوجوانان دختر از تعارضات ،سازگاری فردی دختران مقطع ،خانوادگی ،پرسشنامه ادراک کودکان ،میزان سازگاری فردی دختران ،پرسشنامه رفتار سازشی

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین تعارضات خانوادگی(زناشویی)با سازگاری نوجوانان دختر مقطع راهنمایی شهر تهران بوده است.در این پژوهش نحوه ادراک، تفسیر و ارزیابی نوجوانان دختر از تعارضات خانوادگی مطرح بوده است.بر این اساس جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران تشکیل داده‌اند که از بین آنها 298 نفر بر اساس حجم مدارس با شیوه تصادفی نظامدار انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه ادراک کودکان از تعارض بین فردی( CPIC )، پرسشنامه مخصوص والدین و پرسشنامه رفتار سازشی کودک بوده است.پرسشنامه ادراک کودکان از تعارض بین فردی( CPIC )را دانش‌آموزان به صورت گروهی پاسخ دادند و پرسشنامه رفتار سازشی به منزل آنان فرستاده شد تا والدین به آن پاسخ دهند.فرضیه‌های پژوهش عبارت بودند از:بین سازگاری نوجوانان و ادراک آنها از ابعاد تعارض والدین رابطه وجود دارد.همچنین بین رفتار سازشی نوجوانان و شدت و فراوانی تعارضات خانوادگی رابطه وجود دارد.داده‌های پژوهش در دو سطح توصیفی و تحلیلی بررسی شد.در سطح توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از مجذور خی و V کرامر و ضریب توافق و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.نتایج نشان داد که شدت تعارضات خانوادگی، تهدید دریافتی، سرزنش و تعارض سه‌گانه با سازگاری دختران مقطع راهنمایی شهر تهران رابطه معناداری(05/0 P )وجود دارد، اما بین فراوانی تعارضات خانوادگی، قابل حل دیدن تعارضات، محتوای تعارضات، پایداری و کنار آمدن و مقابله مطلوب با سازگاری دختران مقطع راهنمایی شهر تهران رابطه معناداری(05/0 P وجود ندارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.