Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر شیوه واقعیت درمانی گروهی بر کاهش اضطراب دانش آموزان نوجوان دختر

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاييز 1384 - شماره 25 (14 صفحه - از 21 تا 34)

کلیدواژه ها : اضطراب ،واقعیت درمانی ،مشاوره گروهی

کلید واژه های ماشینی : شیوه واقعیت درمانی گروهی ،واقعیت درمانی گروهی ،شیوه واقعیت‌درمانی گروهی ،واقعیت درمانی ،واقعیت‌درمانی ،درمانی ،کاهش اضطراب دانش‌آموزان بررسی ،کاهش اضطراب دانش‌آموزان ،شیوه واقعیت درمانی ،کاهش اضطراب ،واقعیت‌درمانی گروهی ،اضطراب دانش‌آموزان ،شیوه واقعیت‌درمانی ،تأثیر شیوه واقعیت‌درمانی ،دانش‌آموزان دختر ،مشاوره گروهی ،مشاوره واقعیت‌درمانی گروهی ،اضطراب کتل ،کتل ،درمانی گروهی ،اضطراب دانش‌آموزان در گروه ،میانگین نمرات اضطراب دانش‌آموزان ،پرسشنامه اضطراب کتل ،جلسات مشاوره گروهی ،جلسه مشاوره واقعیت‌درمانی ،نمرات اضطراب دانش‌آموزان ،اضطراب دانش‌آموزان دختر ،شیوه واقعیت ،پس‌آزمون با گروه گواه ،دانش‌آموزان دختر سال

در این پژوهش، تأثیر شیوه واقعیت‌درمانی گروهی بر کاهش اضطراب دانش‌آموزان بررسی شد.این پژوهش از نوع شبه‌تجربی است و از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه استفاده شد.جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان(15 تا 16 ساله)تشکیل می‌دهند که در سال تحصیلی 83-1382 در شهر یزد مشغول به تحصیل بودند.کل دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر یزد، 2416 نفر بودند که به علت زیاد بودن حجم جامعه آماری و بررسی دقیق‌تر داده‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده شد و پرسشنامه اضطراب کتل بر روی 220 نفر از دانش‌آموزان یک دبیرستان اجرا گردید و میزان اضطراب آنها سنجیده شد. سپس به منظور تشکیل جلسات مشاوره گروهی، 20 نفر از دانش‌آموزان که نمره بالایی در اضطراب کتل کسب کرده بودند به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند.10 جلسه مشاوره واقعیت‌درمانی گروهی بر روی اعضای گروه آزمایش(9 نفر)اجرا گردید و در گروه گواه هیچ مداخله‌ای صورت نگرفت.به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روشهای توصیفی و آزمون آماری‌ t استودنت استفاده شد.بر اساس نتایج به دست آمده چون‌ t محاسبه شده (66/6- t )با درجه آزادی 17 و در سطح اطمینان 99 درصد معنادار است، بنا بر این فرض آماری رد و فرضیه تحقیق تأیید گردید.یعنی مشخص شد که در سطح اطمینان 99 درصد، شیوه واقعیت درمانی گروهی اضطراب دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه را کاهش داده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.