Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی رهبری اثر بخش از طریق جو سازمانی و ویژگیهای شخصیتی مدیران در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطه 8

نویسنده: ؛

پاييز 1384 - شماره 25 (24 صفحه - از 107 تا 130)

کلیدواژه ها : الگو ،رهبری اثربخش ،جو سازمانی ،ویژگیهای شخصیتی ،دانشگاه آزاد اسلامی

کلید واژه های ماشینی : رهبری اثربخش ،جو سازمانی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،ویژگیهای شخصیتی ،رهبری اثربخش رابطه وجود ،رهبری اثربخش مدیران دانشگاه ،ویژگیهای شخصیتی مدیران ،اثربخش ،پیش‌بینی رهبری اثربخش ،مدیران دانشگاه آزاد اسلامی ،واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ،شخصیتی با رهبری اثربخش ،ویژگیهای شخصیتی با رهبری ،شخصیتی مدیران با رهبری ،پرسشنامه‌های رهبری اثربخش ،شخصیتی مدیران ،پرسشنامه جو سازمانی ،اثربخش رابطه وجود ،پیش‌بینی رهبری ،ابعاد یازده‌گانه جو سازمانی ،پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی ،ویژگیهای شخصیتی مدیران آموزشی ،مدیران و رهبری اثربخش ،پرسشنامه‌های رهبری ،شخصیتی مدیران و رهبری ،آزاد اسلامی واحد ،متغیرهای مرتبط با جو ،عومل هشتگانه ویژگیهای شخصیتی ،متغیرهای جو سازمانی ،مدیریت آموزشی

هدف اساسی این پژوهش، بررسی رابطه بین جو سازمانی و ویژگیهای شخصیتی با رهبری اثربخش مدیران دانشگاه آزاد اسلامی است.فرضیه‌های این پژوهش عبارت‌اند از:1-بین ویژگیهای شخصیتی مدیران با رهبری اثربخش رابطه وجود دارد، 2-بین جو سازمانی و رهبری اثربخش رابطه وجود دارد، 3-ترکیبی از متغیرهای مرتبط با جو سازمانی و ویژگیهای شخصیتی مدیران قادر به پیش‌بینی رهبری اثربخش هستند.جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران اداری بخشهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 در سال 1384 است.200 مدیر و 600 کارمند به روش تصادفی از بخشهای مختلف اداری انتخاب شدند.ابزار سنجش پرسشنامه‌های رهبری اثربخش(تعدیل شده)«رامسدن»، ویژگیهای شخصیتی «گوردون»و جو سازمانی محقق ساخته است.پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی روی مدیران و پرسشنامه‌های جو سازمانی و رهبری اثربخش به طور همزمان روی سه نفر از کارمندان هر یک از مدیران اجرا گردید.نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی مدیران و رهبری اثربخش رابطه وجود دارد.همچنین معلوم شد که متغیرهای رسالت و اهداف، نحوه برخورد مدیران با کارمندان و انگیزش از ابعاد یازده‌گانه جو سازمانی و عامل احتیاط از عومل هشتگانه ویژگیهای شخصیتی مدیران، قادر به پیش‌بینی رهبری اثربخش مدیران دانشگاه آزاد اسلامی هستند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.