Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی تغییر نگرش، آموزش ابراز وجود و ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش گرایش به مواد مخدر در دانش آموزان

نویسنده: ؛ ؛

پاييز 1384 - شماره 25 (22 صفحه - از 131 تا 152)

کلیدواژه ها : اعتیاد ،دانش‌آموزان ،استرس ،مصون‌سازی روانی ،گرایش به مصرف ،تغییر نگرش ،ابراز وجود

کلید واژه های ماشینی : مواد مخدر ،گرایش به مواد مخدر ،گرایش به مصرف مواد ،مصرف مواد مخدر ،ایمن‌سازی در مقابل استرس ،گرایش به مصرف ،آموزش ابراز وجود ،استرس بر کاهش گرایش ،مواد مخدر در دانش‌آموزان ،ابراز وجود ،ابراز وجود و ایمن‌سازی ،مواد مخدر در گروه ،تغییر نگرش ،دوره متوسطه ،کاهش گرایش به مواد ،دانش‌آموزان دوره متوسطه ،کاهش گرایش به مصرف ،مصرف مواد مخدر دانش‌آموزان ،مصرف مواد ،تأثیر شیوه‌های ایمن‌سازی روانی ،میزان گرایش به مصرف ،دوره متوسطه شهر اصفهان ،پس‌آزمون گرایش به مواد ،شیوه‌های ایمن‌سازی روانی ،نمره‌های گرایش به مصرف ،مواد مخدر دانش‌آموزان دوره ،دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه ،اثربخشی تغییر نگرش ،معناداری کمتر از گروه ،پس‌آزمون گرایش به مصرف

هدف از این پژوهش تعیین و بررسی اثربخشی تغییر نگرش، آموزش ابراز وجود و ایمن‌سازی در مقابل استرس بر کاهش گرایش به مصرف موادمخدر (تریاک و حشیش)در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان بود.جامعه مورد مطالعه کلیه دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه ناحیه 4 شهر اصفهان در سال تحصیلی 1382-1381 بود.روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی خوشه‌ای از ناحیه 4 آموزش و پرورش انتخاب شد.به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه گرایش به مصرف مواد استفاده شد.ضریب پایایی پرسشنامه(آلفای کرونباخ)برابر با 90/0 محاسبه شد.روش استفاده شده در این پژوهش روش نیمه‌تجربی بود.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و مقایسه گروهها از تحلیل مانوا( MANOVA )همراه با تحلیل کوواریانس( ANCOVA )استفاده شد.بر اساس فرضیه‌های پژوهش نتیجه‌گیری‌های زیر به دست آمد.1-در پس‌آزمون(پس از بررسی نمره‌های پیش‌آزمون)گرایش به مواد مخدر در گروه تغیر نگرش کمتر از گروه ابراز وجود کمتر از گروه گواه بود(0- P ). 3-در پس‌آزمون گرایش به مواد مخدر در گروه ایمن سازی در مقابل استرس کمتر از گروه گواه بود(0- P ).دیگر یافته‌های مرتبط با اثربخشی تغییر نگرش، آموزش ابراز وجود و ایمن‌سازی در مقابل استرس در پس‌آزمون و پیگیری در متن مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.