Skip to main content
فهرست مقالات

شکل ذهنی در شعر

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 297 تا 306)

کلید واژه های ماشینی : شعر، شاعر، شاملو، شکل ذهنی در شعر، شکل ذهنی، یقین، کلمه، احساس، دندان، تغزلی، شکل ذهنی شعر، حافظ، کمال، شکل ظاهری، تصاویر، حرکت، حادثه آفرینشی شعر، انسان، حرکت ظاهری کلمات، شاخه، حرکت اشیاء شعر، اشیاء و احساسها، شاعر دل لحظه آفرینش شعر، شعر شکل ذهنی، چشمه خورشید، رفتار، بند دوم شاملو، وزن شعر، شعر کمال راستین پیدا، انسان شاعر احساس

خلاصه ماشینی: "ممکنست گاهی تغزل و حماسه با هم در آمیزد و شاملو خود در چند شعر از عهده تلفیق حماسه و تغزل بر آمده است ولی آوردن بندهای حماسی و تغزلی بطور یک در میان شعر را دچار پراکندگی کرده است و در چندین جا نقض غرض هست که بوحدت شعر لطمه وارد می‌کند و تنها دلیل این کار، نبودن شکل ذهنی کمال یافته در شعر است. در اینجا شاملو آنچنان خود را در اشیاء و اشیاء را در احساسها و احساسها و اشیاء را در تصایر ناخود آگاه مستحیل می‌بیند که گوئی شعر دعوتی است به حلول در موجودیت اشیاء محیط عاشقانه شاعر؛ آنگاه بانوی پر غرور عشق خود را دیدم‌S} در آستانه پر نیلوفرS} که به آسمان بارانی می‌اندیشیدS} و آنگاه بانوی پر غرور عشق خود را دیدم‌S} در آستانه پر نیلوفر باران‌S} که پیرهنش دستخوش بادی شوخ بودS} و آنگاه بانوی پر غرور باران راS} در آستانه نیلوفرهاS} که از سفر دشوار آسمان باز می‌آمدS} در شعر«پل اللهوردیخان»، گرچه شاملو بعمد کوشیده است از جناسهای لفظی و یا از یک صفت بدیع ادبیات اروپائی موسوم به«اوناماتویی»(یعنی آوردن کلماتیکه صدایشان بلافاصله ذهن را بمنبع صدا رهنمون شود)استفاده کتدو کلماتی مثل بیجان- هشته-طغیان-توفان-بند بند-نالش زیر-خشت خشت-بکار برد و از تلفیق حروف صدادار و بی‌صدا تأثیری بیافریند و گویا اینها همگی کار تعهد است، ولی شعر هم از نظر وضعی و هم از نظر عاطفی در حد کمال است و این البته زیاد مربوط بوزن شعر نیست، بلکه بدلیل اتمسفر شعر و طرز برخورد شاملو با اشیاء و احساسهاست که بدان نام شکل ذهنی داریم."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.