Skip to main content
فهرست مقالات

مقابله واکه های فارسی و آذربایجانی برای بررسی مشکلات ناشی از برخورد این زبانها

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 260 تا 275)

کلید واژه های ماشینی : واکه‌های ،فارسی ،آذربایجانی ،هجائی ،زبان ،واکه‌های پسین واکه‌های پیشین ،انحراف واکه‌های تک هجائی فارسی ،مقابله واکه‌های فارسی ،واژه‌های ،قانون هم‌آهنگی واکه‌ها ،واکه‌های پسین ،واژه‌های تک هجائی فارسی ،زبان فارسی ،هجاء ،هم‌آهنگی واکه‌ها و واج‌آرائی زبان ،واکه‌های پیشین ،انحراف ،واج‌آرائی زبان فارسی ،واکه‌های پسین غیر مدور ،قانون هم‌آهنگی واکه‌ها و واج‌آرائی ،واکه‌ها طبق قانون هم‌آهنگی واکه‌ها ،قانون هم‌آهنگی واکه‌ها انحرافاتی ،توزیع واکه‌ها در واژه‌های تک ،واکه‌های پیشین غیر مدور ،فارسی آذربایجانی توصیف واکه‌ها فارسی ،واج‌آرائی ،عادات ،واژه‌های تک هجائی آذربایجانی ،هم‌خوان ،واکه‌ها نشانه مثال فارسی مثال

خلاصه ماشینی:

"این واکه‌ها طبق‌ قانون هم آهنگی واکه‌ها و واج آرائی زبان آذربایجانی جانشین اغلب‌ واکه‌های زبان فارسی شده و موجب تغییراتی در دستگاه صوتی آن زبان‌ می‌شوند. مثال: واکه‌های پسین واکه‌های پیشین ?a-r?al-r?atl?ap به لباس‌ها a-ral-alim به میله‌ها ?a-r?al-?arog به غوره‌ها a-ral-a?set به تیشه‌ها ?a-r?al-lup به پول‌ها a-ral-adnab به بنده‌ها ?a-r?al-orIgnIz به زنگوله‌ها a-ral-tamr?oh به حرمت‌ها a-ral-az?uk به کوزه‌ها نمودار این هم آهنگی را میتوان بشرح زیر نوشت: (به تصویر صفحه مراجعه شود) 2-اگر وندی دارای یکی از واکه‌های‌ iI باشد بعد از هر یک‌ از واکه‌های پیشین صورت‌ i و بعد از هر یک از واکه‌های پسین صورت‌ I بخود میگیرد. با توجه به جدول زیر هجای آذربایجانی دارای یکی از چهار ساختمان زیر است و در مورد کلیه واژه‌هائیکه از فارسی گرفته شده و جدول واج آرائی هجاء فارسی و آذربایجانی (به تصویر صفحه مراجعه شود) -------------- (1)- c علامت همخوان و v علامت واکه است. انحرافاتیکه در هجاهای‌ ccv و ccvc روی می‌دهد به صورت‌های‌ زیر ظاهر می‌شوند: انحراف 1 حذف همخوان ساکن ما قبل آخر(با توجه به نکات 1 و 2 زیر) آذربایجانی‌1فارسی مثال‌ c(c)vc ccvc t?uj tfoj جفت ?saf ?sraf فرش tab dnab بند توجه:1-اگر هجای این قبیل واژه‌ها با واکه شروع شود همخوان حذف شده ظاهر می‌شود و با واکهء بعدی هجا جدید تشکیل میدهد. توجه:1-اگر هجاء بعدی این قبیل واژه‌ها با واکه شروع شود همخوان حذف شده مطابق قانون همگونگری واج‌ها بصورت مبدل ظاهر می‌شود و با واکهء بعدی هجاء جدید تشکیل میدهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.