Skip to main content
فهرست مقالات

نظریه شبکه و رابطه آن با ساختگرائی در جامعه شناسی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : نظریه شبکه ،مکتب ساختگرایی ،ساخت ،نظریه شبکه و مکتب ساختگرایی ،اجتماعی ،وجوه افتراق میان نظریه شبکه ،جامعه ،کنشهای ،مکتب ساختگرایی پیدا ،میان نظریه شبکه و مکتب ،نظریه شبکه و رابطه ،جامعه‌شناسی ،روابط ،کنشگران ،تحلیل پدیده‌های اجتماعی در سطح ،ساختگرایی و نظریه شبکه ،سطح ماکرو از دیدگاه شبکه ،پدیده‌های اجتماعی در سطح ماکرو ،دیدگاه ،پیوندهای ،ساختگرایی منطق ساخت ،قضایا ،مکتب ساختگرایی و نظریه شبکه ،تحلیل ،توجه جامعه‌شناسان واقع‌شده ،شبکه مطالعات صفات اجتماعی کنشگران ،اصول ،ساختاری ،تحلیل شبکه ،نظریه شبکه مطالعات صفات اجتماعی

با اینکه نظریه شبکه اخیرا مورد توجه جامعه شناسان واقع شده و مراحل اولیه شکل گیری خود را می‌پیماید، ولی با تامل در اصول، مفروضات و قضایای آن می‌توان رگه‌های اصلی آنرا در مکتب ساختگرایی پیدا نمود.بخصوص وقتی به تحلیل پدیده‌های اجتماعی در سطح ماکرو از دیدگاه شبکه پرداخته می‌شود، می‌توان از بسیاری جهات آنرا با ساختگرایی منطق ساخت.در این مقاله پس از معرفی مختصر نظریه شبکه، اصول حاکم بر آن و طریقه تحلیل پدیده‌ها و مسائل اجتماعی با این نظریه، به بررسی رابطه آن با مکتب ساختگرایی پرداخته می‌شود. با اینکه این دو دیدگاه از بسیاری جهات دارای تشابهاتی هستند ولی در پاره‌ای از جنبه‌ها بخصوص از لحاظ متدلوژیکی از یکدیگر متمایز می‌شوند.لذا در این مقاله سعی شده مهمترین وجوه اشتراک و وجوه افتراق میان نظریه شبکه و مکتب ساختگرایی مورد بحث قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

"چکیده: با اینکه نظریه شبکه اخیرا مورد توجه جامعه شناسان واقع شده و مراحل اولیه شکل گیری خود را می‌پیماید، ولی با تامل در اصول، مفروضات و قضایای آن می‌توان رگه‌های اصلی آنرا در مکتب ساختگرایی پیدا نمود. در جامعه شناسی امروز، تحلیل شبکه بعنوان یک رهیافت نظری مورد توجه بیشتر قرار گرفته است در این تئوری روابط و مناسبات میان اجزاء و عناصر مختلف پدیده‌های اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. نگرش ساختاری 1 ، افراد جامعه را بعنوان موجوداتی می‌بیند که تجت تاثیر و نفوذ ساخت اجتماعی قرار دارند که خود آنها نیز جزئی از آن بشمار می‌روند( Morison,6891:51-61 )هانری مندراس معتقد است که برای پی بردن به مفهوم ساخت و نظام باید معنای کل و مجموعه را توضیح داد و کل یا مجموعه اساسا با حاصل جمع اجزاء تفاوت دارد مثلا گروه اجتماعی واقعیتی است از نوع خاص که با مجموع افراد تفاوت اساسی دارد. روبطه‌ای که میان اجزاء و عناصر هر نظام اجتماعی بصورت منفرد و در رابطه با کل نظام وجود دارد، مطمح نظر قرار می‌گیرد کلیت نگرش به این رابطه در ساخت- گرایی فراتر از نظریه شبکه است. 4-هر دو دیدگاه به مخالفت با تقلیل گرایی روانشناختی پرداخته‌اند با اینکه بخصوص نظریه شبکه مناسبات تعاملی و شبکه‌های میان گروههای خرد را مورد توجه قرار می‌دهد ولی احکام، قضایا و فرضیه- های خود را تا حد روانشناختی نزول نمی‌دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.