Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیلی در مساله پیکسل های مرزی در داده های ماهواره ای و انتخاب اعداد آستانه

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 143 تا 162)

کلید واژه های ماشینی : پیکسل‌های، ماهواره‌ای، بازتابی، تشعشع، تشعشع انرژی از پدیده‌های زمینی، سنجنده، طبقه‌بندی، طبقه‌بندی پیکسل‌های مرزی، تصویر، خط نظاره

تکنولوژی دریافت اطلاعات و داده‌ها در سیستم سنجش از دور بر اسکن کردن(رج زنی)و ثبت بازتاب و یا تشعشع انرژی از پدیده‌های زمینی استوار است.در این روش هر تصویر ماهواره‌ای ردیفی از خط نظاره‌ها هر خط نظاره ردیفی از پیکسل‌ها و یا عناصر تصویری را شامل می‌شود.این مجموعه یک تصویر و یا داده‌های ماهواره‌ای نامیده می‌شود.در نتجزیه و تحلیل داده‌های مزبور شناسائی و طبقه‌بندی پیکسل‌های مرزی همواره مشکلی جدی فرا راه مفسرین داده‌های ماهواره‌ای قرار داده است.مساله از آنجا ناشی می‌شود که سنجنده ماهواره‌ای در زمان گذر از مرز انتقالی پوشش‌های همجوار تشعشع و یا بازتابی از میدان دید لحظه‌ای(زمین یک پیکسل)ثبت می‌کند که کمیت آن ویژگی هیچ یک از دو پوشش مزبور را نشان نمی‌دهد.کمیت مزبور بر ایندی از تشعشع‌ها و یا بازتابهای هر دو پوشش بوده و تصور یا طبقه‌بندی آن بعنوان یکی از آنها

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره 2:میانگین‌ها، محدوده‌های بازتابی و اعداد آستانه پدیده‌های مورد بررسی‌در مرحله بعد، با توجه بهارزش‌های واقعیانرژی بازتابی و یا تشعشعی پدیده‌های موجود در شکل (3) ، که بصورت خط ممتد نشان داده شده است، وسعت خطی(مط نظاره مورد نظر)زمین‌های تحت پوشش پدیده‌های چهارگانه زمینی را می‌توان بشرح زیر محاسبه و برآورد نمود. اعداد آستانه پدیده‌های فوق از جدول بالا برآورد شده و جهت طبقه‌بندی داده‌های کل تصویر به شرح زیر به کامپیوتر تعلیم می‌شود: 69/0، 53/0، 44/0، صفر:-ارزش‌های اعداد آستانه بازنگری در شکل 3 نشان می‌دهد که هر گونه تغییر در محدوده‌های بازتابی سبب تغییر در اعداد آستانه و در نتیجه سبب افزایش و یا کاهش در عداد پیکسل‌های مربوط به یکایک گونه‌های موجود در خط نظاره مورد بررسی را فراهم آورده و طبقه‌بندی نادرست پوشش‌های زمینی تحت مطالعه را حاصل خواهد آورد. طبقه‌بندی و تفکیک صحیح گونه‌های مختلف در یک تصویر ماهواره‌ای، طی فرآیندهای پردازش داده‌های ماهواره‌ای با استفاده از روش‌های آماری-ریاضی مدون در نرم افزارهای ویژه بانجام می‌رسد با اینحال پیکسل‌های مرزی پوشش‌های همجوار یکی از اصلی‌ترین و موثرترین مسائل را در پیش روی مفسر اینگونه داده‌ها قرار می‌دهد که با اندک سهل‌انگاری و یا کج اندیشی، خطای غیر قابل گذشت را در طبقه‌بندی و تهیه نقشه‌های شماتیک حاصل می‌آورد. با توجه به اینکه از نظر علمی مشگل خاصی در این زمینه وجود ندارد، بنظر می‌رسد که طبقه‌بندی درست گونه‌های روی زمین(اعم از فرهنگی و یا طبیعی)از طریق پردازش و تفسیر داده‌های ماهواره‌ای زمانی به درجه صحت کامل نزدیک خواهد شکه مفسرین اطلاعات و داده‌های مزبور با دقت عمل و با بکارگیری مهارتهای خاص نسبت به حل مسائل پیکسل‌های مرزی همت گمارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.