Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیلی در مساله پیکسل های مرزی در داده های ماهواره ای و انتخاب اعداد آستانه

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : پیکسل‌های ،ماهواره‌ای ،بازتابی ،تشعشع ،تشعشع انرژی از پدیده‌های زمینی ،سنجنده ،طبقه‌بندی ،طبقه‌بندی پیکسل‌های مرزی ،تصویر ،پوشش‌های ،خط نظاره ،زمین بایر ،مرزی ،پیکسل‌های مرزی ،خط نظاره ردیفی از پیکسل‌ها ،پوشش‌های همجوار تشعشع ،اعداد آستانه ،پوشش‌های زمینی ،پیکسل‌های خط نظاره ،مفسرین ،مرز انتقالی پوشش‌های همجوار ،شناسائی و طبقه‌بندی پیکسل‌های ،عنصر تصویری ،پیکسل‌های مرزی پوشش‌های همجوار ،مقدار بازتابی زمین بایر ،مقادیر عددی انرژی بازتابیواقعیبا پوشش ،پیکسل و سنجش بازتاب پدیده‌ها ،پیکسل‌های خط نظاره مورد بررسی ،برآورد ،انتخاب اعداد آستانه

تکنولوژی دریافت اطلاعات و داده‌ها در سیستم سنجش از دور بر اسکن کردن(رج زنی)و ثبت بازتاب و یا تشعشع انرژی از پدیده‌های زمینی استوار است.در این روش هر تصویر ماهواره‌ای ردیفی از خط نظاره‌ها هر خط نظاره ردیفی از پیکسل‌ها و یا عناصر تصویری را شامل می‌شود.این مجموعه یک تصویر و یا داده‌های ماهواره‌ای نامیده می‌شود.در نتجزیه و تحلیل داده‌های مزبور شناسائی و طبقه‌بندی پیکسل‌های مرزی همواره مشکلی جدی فرا راه مفسرین داده‌های ماهواره‌ای قرار داده است.مساله از آنجا ناشی می‌شود که سنجنده ماهواره‌ای در زمان گذر از مرز انتقالی پوشش‌های همجوار تشعشع و یا بازتابی از میدان دید لحظه‌ای(زمین یک پیکسل)ثبت می‌کند که کمیت آن ویژگی هیچ یک از دو پوشش مزبور را نشان نمی‌دهد.کمیت مزبور بر ایندی از تشعشع‌ها و یا بازتابهای هر دو پوشش بوده و تصور یا طبقه‌بندی آن بعنوان یکی از آنها

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره 2:میانگین‌ها، محدوده‌های بازتابی و اعداد آستانه پدیده‌های مورد بررسی‌در مرحله بعد، با توجه بهارزش‌های واقعیانرژی بازتابی و یا تشعشعی پدیده‌های موجود در شکل (3) ، که بصورت خط ممتد نشان داده شده است، وسعت خطی(مط نظاره مورد نظر)زمین‌های تحت پوشش پدیده‌های چهارگانه زمینی را می‌توان بشرح زیر محاسبه و برآورد نمود. اعداد آستانه پدیده‌های فوق از جدول بالا برآورد شده و جهت طبقه‌بندی داده‌های کل تصویر به شرح زیر به کامپیوتر تعلیم می‌شود: 69/0، 53/0، 44/0، صفر:-ارزش‌های اعداد آستانه بازنگری در شکل 3 نشان می‌دهد که هر گونه تغییر در محدوده‌های بازتابی سبب تغییر در اعداد آستانه و در نتیجه سبب افزایش و یا کاهش در عداد پیکسل‌های مربوط به یکایک گونه‌های موجود در خط نظاره مورد بررسی را فراهم آورده و طبقه‌بندی نادرست پوشش‌های زمینی تحت مطالعه را حاصل خواهد آورد. طبقه‌بندی و تفکیک صحیح گونه‌های مختلف در یک تصویر ماهواره‌ای، طی فرآیندهای پردازش داده‌های ماهواره‌ای با استفاده از روش‌های آماری-ریاضی مدون در نرم افزارهای ویژه بانجام می‌رسد با اینحال پیکسل‌های مرزی پوشش‌های همجوار یکی از اصلی‌ترین و موثرترین مسائل را در پیش روی مفسر اینگونه داده‌ها قرار می‌دهد که با اندک سهل‌انگاری و یا کج اندیشی، خطای غیر قابل گذشت را در طبقه‌بندی و تهیه نقشه‌های شماتیک حاصل می‌آورد. با توجه به اینکه از نظر علمی مشگل خاصی در این زمینه وجود ندارد، بنظر می‌رسد که طبقه‌بندی درست گونه‌های روی زمین(اعم از فرهنگی و یا طبیعی)از طریق پردازش و تفسیر داده‌های ماهواره‌ای زمانی به درجه صحت کامل نزدیک خواهد شکه مفسرین اطلاعات و داده‌های مزبور با دقت عمل و با بکارگیری مهارتهای خاص نسبت به حل مسائل پیکسل‌های مرزی همت گمارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.