Skip to main content
فهرست مقالات

اثر شاخص های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران

نویسنده: ؛

پاييز و زمستان 1376 - شماره 51 (32 صفحه - از 1 تا 32)

کلیدواژه ها : نابرابری اقتصادی ،روش حداقل مربعات تکراری ،تجزیه و تحلیل سری زمانی الگوی توزیع درآمد(هزینه) ،نسبت اشتغال ،سهم درآمد شخصی از PNG

کلید واژه های ماشینی : توزیع درآمد ،توزیع درآمد در ایران ،نابرابری اقتصادی ،سطح نابرابری توزیع هزینه خانوارها ،درصد از سطح نابرابری ،درآمد شخصی از تولید ،سطح نابرابری اقتصادی ،سطح نابرابری ،نابرابری توزیع هزینه خانوارها ،درصد به سطح نابرابری ،سهم درآمد شخصی ،عوامل مؤثر بر توزیع ،شخصی از تولید ناخالصی ،نابرابری توزیع درآمد ،شخصی از تولید ناخالص ،افزایش در نسبت اشتغال ،مالیاتهای دریافتی از هر ،خانوارهای شهری ،هزینه خانوارها ،بودجه خانوارها ،کاهش سطح نابرابری ،سهم درآمد عوامل تولید ،هزینه خانوارها در دوره ،شهری ،نسبت اشتغال ،خانوارهای شهری و روستایی ،بانک مرکزی ایران ،کاهش سطح نابرابری اقتصادی ،تولید ناخالص ملی ،درآمدی خانوارها

در این مقاله به برآورد الگوی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از اطلاعات موجود برای سالهای 1370-1350 می‌پردازیم.برای این منظور ابتدا با برآورد الگو براساس توزیع درآمد، سطح نابرابری اقتصادی در سالهای مورد مطالعه محاسبه شده است.نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که در سال 1361 سطح نابرابری با ضریب جینی 55/0 در بالاترین سطح و با ضریب جینی 41/0 درسال 1369، در پایین‌ترین سطح در دوره مورد مطالعه بوده است.در بررسی شدت و جهت عوامل مؤثر بر توزیع درآمد معلوم شده است که هر 1% افزایش در نسبت اشتغال، حدود 1/3 درصد از سطح نابرابری می‌کاهد.در همین راستا در اثر 1% افزایش در بهروری نیروی کار حدود 57/0 درصد از سطح نابرابری اقتصادی کم می‌شود.از طرف دیگر، هزینه‌های دولتی برای هر خانوار، تورم(رشد شاخص قیمت مصرف کننده)، سهم درآمدهای شخصی از تولید ناخالصی داخلی و کل درآمدهای مالیاتی دریافتی از هر خانوار، با یک وقفه زمانی، اثر افزایشی برنابرابری داشته است.نتایج نشان می‌دهد که در اثر 1% افزایش در هزینه‌های دولتی برای هر خانوار، ترکیب هزینه‌ها چنان بوده است که بجای کاهش سطح نابرابری، حدود 36/0 درصد به آن افزوده شده است.همچنین در ازای 1% افزایش در تورم، سهم درآمد شخصی و کل مالیاتهای دریافتی از هر خانوار، بترتیب حدود 06/0 درصد و 37/0 درصد و 81/0 درصد به سطح نابرابری در سال بعد اضافه می‌کنند.بنابراین، نظام مالیاتی و یا نظام جمع‌آوری مالیاتها چنان بوده است که بجای کاهش نابرابری اقتصادی، در جهت افزایش آن عمل نموده است.در این راستا اثر مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم با اثر کل مالیاتها هم جهت بوده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.