Skip to main content
فهرست مقالات

جهت گیری تجاری و رشد بخش صنعت در کشورهای در حال توسعه

نویسنده: ؛ ؛

پاييز و زمستان 1380 - شماره 59 (12 صفحه - از 83 تا 94)

کلیدواژه ها : جهت‌گیری تجاری ،تابع رشد لجستیک ،سیاست جایگزینی واردات ،سیاست

کلید واژه های ماشینی : کشورهای در حال توسعه ،نرخ رشد سهم بخش صنعت ،بخش صنعت ،تابع رشد لجستیک ،بخش صنعت در تولید ،جهت‌گیری تجاری ،تولید ناخالص داخلی ،نرخ رشد بخش صنعت ،رشد بخش صنعت ،نرخ رشد ،سهم بخش صنعت ،سیاستهای تجاری ،اقتصادهای در حال توسعه ،نرخ گسترش بخش صنعت ،برون‌گرا ،رشد صادرات مورد بررسی ،نرخ رشد صادرات ،میزان گسترش بخش صنعت ،صنعت و جهت‌گیری تجاری ،رشد لجستیک ،گسترش بخش صنعت ،بخش صنعت و جهت‌گیری ،ارزش افزوده بخش صنعت ،نگرش تجاری برون‌گرا ،سیاستهای تجاری برون‌گرا ،داخلی ،میزان گسترش فرایند صنعتی ،برون‌گرایی متوسط ،رشد صادرات ،برون‌گرایی قوی

این مقاله به بررسی رابطه بین جهت‌گیری سیاستهای تجاری، توسعه صنعت و رشد اقتصادی می‌پردازد.بدین منظور رشد سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی جهت سنجش میزان گسترش فرایند صنعتی شدن در اقتصادهای در حال توسعه با استفاده از یک تابع رشد لجستیک مورد مطالعه قرار گرفته است.ابتدا نرخ رشد سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی با استفاده از ار سری زمانی برای 36 کشور در حال توسعه و از جمله ایران تخمین زده شده و سپس با استفاده از آمار مقطعی، رابطه نرخ رشد بخش صنعت و جهت‌گیری تجاری و همچنین رشد صادرات مورد بررسی قرار گرفته است.کشورها به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که شامل جهت‌گیری‌های متفاوت در ارتباط با سیاستهای تجارت خارجی باشند.این کشورها از نظر جهت‌گیری تجاری به برون‌گرایی قوی، برون‌گرایی متوسط، دورن گرای متوسط و درون‌گرای قوی تقسیم‌بندی می‌شوند.نتایج به دست آمده شواهد تازه‌ای در تأیید راهبردهای تجاری برون‌گرا مبتنی بر تشویق صادرات ارائه می‌دهد.آزمونها حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین میزان گسترش بخش صنعت و جهت‌گیری تجاری وجود دارد.به طور کلی یافته‌ها بیانگر آن است که کشورهای در حال توسعه‌ای که راهبردهای توسعه صادرات را در پیش می‌گیرند، در مقایسه با کشورهایی که سیاستهای جایگزینی واردات را دنبال می‌کنند، به طور مؤثرتی موجبات صنعتی شدن کشور را فراهم خواهند نمود.این‌نتیجه‌گیری بدان جهت حائز اهمیت است که افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی نقش اساسی را در فرایندگذار از یک اقتصاد سنتی به یک اقتصاد توسعه یافته ایفا می‌نماید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.