Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کمی مزیت نسبی صادراتی کنسانتره میوه استان خراسان 79-1370

نویسنده: ؛

بهار و تابستان 1382 - شماره 62 علمی-پژوهشی (42 صفحه - از 69 تا 110)

کلیدواژه ها : مزیت نسبی ،مزیت نسبی آشکار شده ،معیار هزینه منابع داخلی ،قیمت سایه‌ای ،نرخ ارز مؤثر ،استراتژی جانشینی واردات ،استراتژی تشویق صادرات

کلید واژه های ماشینی : مزیت نسبی ،نرخ ارز ،CRD ،بررسی مزیت نسبی کنسانتره ،تغییرات نرخ ارز ،نرخ ارز سایه‌ای ،سیاست تغییر قیمت کنسانتره ،توسعه صادرات و جایگزینی واردات ،سایه‌ای ،افزایش قیمت کنسانتره ،تغییر قیمت کنسانتره ،تولید کنسانتره ،مزیت نسبی کنسانتره ،قیمت کنسانتره ،سیاست تغییر نرخ ارز ،بررسی کمی مزیت نسبی ،نرخ ارز سایه‌ای سال ،بررسی مزیت نسبی ،نرخ سایه‌ای ارز ،نرخ ارز غایی ،نرخ ارز سایه‌ای معادل ،کاهش قیمت کنسانتره ،استراتژی توسعه صادرات ،کاهش نرخ ارز ،افزایش نرخ ارز ،مزیت نسبی اسمی ،داخلی ،مزیت نسبی در تولید ،مزیت نسبی کالاها ،افزایش قیمت

دوری جستن از وابستگی به صادرات تک محصولی از اولویتهای نخست سیاستهای امینت اقتصادی است و این امر برای کشورهای در حال توسعه قابل اهمیت می‌باشد؛لذا می‌بایست به سمت شناسایی قوتها قدم برداشت.مطالعه مزیت نسبی کالاها به ما اجازه می‌دهد که صحیح و بجا سیاستگذاری نماییم.لذا این پژوهش در این راستا به بررسی مزیت نسبی کنسانتره میوه در استان خراسان، طی سالهای 79-1370 می‌پردازد.در سال 1379، از دید شاخص هزینه منابع داخلی‌ (CRD) تولید کنسانتره در استان خراسان از نگرش توسعه صادرات و جایگزینی واردات، واجد مزیت نسبی حقیقی و اسمی می‌باشد.بررسیها برای سال 70 و 79 نشان می‌دهد که شاخص‌ CRD نسبت به تغییرات قیمت کنسانتره(در دامنه معرفی شده)با کشش می‌باشد.مشاهده می‌شود که با افزایش قیمت کنسانتره و استمرار آن، کشش قیمتی‌ CRD کمتر شده و به سمت بی‌کششی سوق می‌یابد و با کاهش قیمت کنسانتره و استمرار آن، کشش قیمتی کنسانتره بیشتر می‌شود.لذا در سیاست تغییر قیمت کنسانتره، در ابتدای امر، سیاست بایستی به گونه‌ای باشد که قیمت کنسانتره کاهش نیابد و سپس سعی در افزایش آن باشد.بررسیها برای سالهای 70 و 79 نشان می‌دهد که شاخص‌ CRD نسبت به تغییرات ارز(در دامنه معرفی شده)دارای کششهای متفاوت می‌باشد؛به طوری که با افزایش نرخ ارز، CRD نسبت به تغییرات نرخ ارز، بی‌کشش می‌باشد و با افزایش شکاف، کشش کاهش می‌یابد.در حالت کاهش نرخ ارز، CRD نسبت به تغییرات نرخ ارز، با کشش می‌باشد و با افزایش شکاف، کشش افزایش می‌یابد. بنابراین در سیاست تغییر نرخ ارز، در ابتدای امر، سیاست بایستی به گونه‌ای باشد که نرخ ارز کاهش نیابد و سپس سعی در افزایش آن باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.