Skip to main content
فهرست مقالات

مدل سازی اقتصاد زیرزمینی با روش منطق فازی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 175 تا 194)

کلیدواژه ها : اقتصاد زیرزمینی ،نظریه فازی ،منطق فازی ،نرخ مؤثر مالیاتی

کلید واژه های ماشینی : اقتصاد زیرزمینی ،منطق فازی ،زیرزمینی ،اقتصاد زیرزمینی در ایران ،مجموعه‌های فازی ،نظریه مجموعه‌های فازی ،RT ،اندازه اقتصاد زیرزمینی ،مجموعه و منطق فازی ،GER ،اندازه‌گیری اقتصاد زیرزمینی ،حجم اقتصاد زیرزمینی ،سری زمانی ،اندازه اقتصاد ،همراهی ،مقدار اقتصاد زیرزمینی ،سطح اقتصاد زیرزمینی ،LV ،نظریه مجموعه ،مالیاتی ،منتسب ،سطوح همراهی ،فرار مالیاتی ،مقدار RT ،سری اقتصاد ،LV L ،عرضه پول ،RT و ،زیرزمینی ایران ،مقدار همراهی

دسترسی به اطلاعات حجم اقتصاد زیرزمینی برای سیاست‌های کلان اقتصادی مهم است.ما در این مقاله از مجموعه و منطق فازی برای ایجاد یک سری زمانی سالانه برای اقتصاد زیرزمینی(غیر قابل مشاهده)در ایران برای دوره زمانی 1378-1343 استفاده می‌کنیم.دو متغیر ورودی(نهاده) مورد استفاده، نرخ مؤثر مالیات و شاخص مقررات هستند.نتایج این سری زمانی با تحقیقات دیگر که با مدل‌ CIMIM انجام شده است مقایسه شدند.دو روش، نتایج قابل دفاع، اما متفاوت از نصویر اقتصاد زیرزمینی در ایران دادند.رویکرد منطق فازی برای مسئله اندازه‌گیری تا حدی ذهنی است؛اما نتایج کاملا محکم و قابل انتخاب است.

خلاصه ماشینی:

"با این حال مهم است توجه کنیم که لزومی ندارد چیزی درباره فرم تابعی رابطه فرضی میان مالیاتها و درجه مقررات از یک طرف و اندازه اقتصاد زیرزمینی از طرف دیگر فرض کنیم؛بنابراین در رویکرد پایه‌ای که ما انتخاب می‌کنیم، ابتدا مجموعه‌های فازی را که با مقادیر دو متغیر علی همراه است مشخص می‌کنیم؛آنگاه برای هر متغیر در هر سال مقادیر همراهی را به سطوح ذهنی منتسب و سپس قواعد تصمیم‌گیری را برای تعیین سطحی برای شاخص اقتصاد زیرزمینی با استفاده از عمل‌گرهای فازی مورد ساتفاده قرار می‌دهیم. «بالا»\«نرمال»\ RT 4693932/0\530606798/0 «بالا»\«پایین»\ GER 82098986/0\179010/0 (1)- mortsdniL برای سال 1375، 4 سطح اندازه وجود دارد که 4 ترکیب ممکن را در موارد زیر تشکیل می‌دهد: همراهی اقتصاد زیرزمینی‌\سطح اقتصاد زیرزمینی‌\قاعده‌\ GER/RT (xam مقدار برای هر سطح)\ (GER,RT)nim Lتصمیم‌گیری 143208/0-179010/0*8/0: S L18\ L/N -1 530606798/0-530606798/0*1: A L13\ N/N -2 خارج می‌شود\179010/0-179010/0*1: A L17\ L/H -3 4693932/0-4693932/0*1: B L12\ N/H -4 از قواعد تصمیم‌گیری مندرج در جدول قبلی، هر ترکیبی از سطح‌ RT و GER با یک سطح اندازه برای اقتصاد زیرزمینی همراه با یک درجه‌ (SV خیلی کوچک، S کوچک، A متوسط، B بزرگ‌ BV خیلی بزرگ)منتسب می‌گردد. مجدد با مثال 1375 به طریق زیر عمل می‌کنیم: برای اینکه شاخص مقدار اقتصاد زیرزمینی در فاصله‌[0 و 1]قرار گیرد، مجموع وزنها (یعنی مقادیر انتسابی)باید برابر یک باشد که این کار از طریق تقسیم آنها به مجموع ارزشها انجام می‌گیرد. 5-نتایج نهایی‌ شاخص مقادیر به دست آمده برای هر سال را تراز کرده‌ایم تا سری اقتصاد زیرزمینی با آنچه که سایر تحقیقات گذشته در ایران ایجاد کرده است قابل مقایسه باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.