Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد انحراف از مسیر تعادلی بلند مدت نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از یک مدل ساختاری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (26 صفحه - از 139 تا 164)

کلیدواژه ها : نرخ واقعی ارز ،مسیر تعادلی بلند مدت ،مدل تعادل تجارت ،تولید بالقوه ،مصرف بالقوه ،تراز تجاری بهینه ،روش قیلتری هودریک ،پرسکات ،مسیر تعادلی بلندمدت ،روش فیلتری هودریک ـ پرسکات

کلید واژه های ماشینی : مدت نرخ واقعی ارز ،مسیر تعادلی بلند مدت ،نرخ واقعی ارز ،تعادلی ،برآورد انحراف از مسیر تعادلی ،نرخ واقعی بلند مدت ،انحراف از مسیر تعادلی ،برآورد ،محاسبه نرخ واقعی ارز تعادل ،نرخ ارز ،صادرات ،واردات ،حساب‌جاری ،ایران ،انحراف نرخ واقعی ارز ،مدل ،برآورد نرخ واقعی بلند ،تولید ،بلند مدت ارز ،تعادل اساسی نرخ واقعی ،نرخ واقعی تعادلی ارز ،تجارت ،نرخ ارز بر تراز منابع ،تراز حساب‌جاری ،کشش ،اقتصاد ،مسیر تعادلی نرخ واقعی ،حساب‌جاری بهینه ،ارز در ایران ،برآورد نرخ واقعی تعادل

با این فرض‌که نرخ ارز بر تراز منابع از طریق تبدیل هزینه تأثیرگذار است، زمینه‌های پژوهش در خصوص رفتار نرخ واقعی بلند مدت ارز، فراهم می‌شود. روشهای ساختاری بر مبنای مدلهای مختلف، قابل فرمول‌بندی است؛ اما کاربردی‌ترین شیوه در عمل، مدل تعادل جزیی تجارت بر مبنای مفهوم تعادل اساسی نرخ واقعی ارز ویلیامسون است. در این مدل سعی می شود با معرفی مفهوم حساب جاری مطلوب، نرخ ارزی که برای دستیابی به آن لازم است مشخص شود (بروسکی و کوهارد ، 2000). در یک چارچوب نئوکلاسیکی، از دید ویلیامسون، پس انداز با تولید در اشتغال کامل منهای مصرف و پرداختهای بهره وامهای خارجی معادل است. مصرف نیز بر پایه نظریه سیکل زندگی قابل تعریف و در طول زمان ثابت است. در این صورت، حساب جاری بهینه در نتیجه تفاوت سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و بهره پرداختی وامهای خارجی قابل حصول است. بر این اساس، نرخ واقعی ارز به عنوان نرخی خواهد بود که بتواند تراز حساب جاری را برقرار کند که از آن تحت عنوان تعادل اساسی نام برده می شود (ویلیامسون 1994).با توجه به فرضهای مدل معادله تجارت، یکی از متغیرهای لازم برای محاسبه نرخ واقعی ارز تعادل اساسی، شکاف نسبی تولید بالقوه با تولید واقعی یک کشور است که در این مطالعه برای ایران از روش فیلتری هودریک ـ پرسکات استفاده می شود، تا به این سؤال مطالعه حاضر پاسخ داده شود که وجود این شکاف در انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت خود چه تأثیری داشته است. با تعیین حساب جاری بهینه این مشخص می شود که مقادیر آن قبل از انقلاب، منفی و پس از انقلاب، مثبت بوده است، وضعیتی که با شرایط موجود در اقتصاد ایران نیز مطابقت دارد. همچنین با استفاده از روش معادله تجارت و نتایج کسب شده این واقعیت مشخص می‌گردد که بتدریج، اما همراه با نوساناتی که مربوط به شرایط خاص اقتصادی مقطع مربوطه است، انحراف از مسیر تعادلی بلند مدت نرخ واقعی ارز در ایران کاسته شده است.

خلاصه ماشینی:

"برآورد انحراف از مسیر تعادلی بلندمدت نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از یک مدل ساختاری دکتر خدیجه نصراللهی ( دکتر سید کمیل طیبی(( چکیده کلید واژه 1ـ مقدمه زمینه‌ دیگر تحقیقات‌ مربوط‌ به‌ نرخ‌ واقعی‌ بلند مدت‌ ارز که‌ اخیرا مورد توجه‌ قرار گرفته،‌ مستقیما توسط‌ عوامل‌ مربوط‌ به‌ مسائل سیاستگذاری‌ به‌ویژه‌ سیاستهای‌ حمایتی‌ کشورهای توسعه‌ یافته‌ و اتحادیه پولی‌ اروپا، به‌وجود آمده‌ است‌. 3ـ ارائه یک مدل کاربردی برای روش‌ تعادل‌ جزئی‌ تجارت در روش تعادل جزئی، تجارت روند برون زای تولید و جریانات ساختاری سرمایه برآورد می‌شود که در آن رابطه بین نرخ واقعی مؤثر ارز، حساب جاری یک کشور و وضعیت بهینه حساب جاری مربوطه، مورد شناسایی قرار می‌گیرد (بروفسکی و کوهرده 2000). جدول (1)ـ کشش‌های قیمتی و در آمدی مورد استفاده در محاسبات انحراف از مسیر تعادلی بلند مدت نرخ واقعی ارز در ایران منبع epm eIm epx eIx کریمی و راشدی(1380) ابریشمی(1380) جلالی نائینی و خیابانی(1376) توکلی و رنجبر (1377) هژبر کیانی و حسنوند(1379) - 96/0 - 392/0 67/1- - 08/1 - 08/1 - 51/0 - 23/0 - 75/0 6/0 - 12/0 - - منبع: مطالعات انجام گرفته توسط محققین معرفی شده در این جدول. به منظور محاسبه انحراف از مسیر تعادلی بلند مدت نرخ واقعی ارز در ایران، سناریو های زیر مورد اجرا قرار گرفته است: سناریو I : با استفـاده از اطلاعات مربوط بـه کشش‌های حاصل از مطالعه کریمی و راشدی (1380) و ابریشمی (1380) و سایر متغیرهای الگوی تعادل جزیی تجارت (رابطه 8)، انحراف از مسیر تعادلی بلند مدت نرخ واقعی ارز در ایران محاسبه گردیده و نتیجـه حاصل با علامت اختصاری RKA در جدول (پ-1) در پیوست 2 و نمـودار (5) منعکس شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.