Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی تقاضای انرژی در اقتصاد ایران بر اساس روش تجزیه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (30 صفحه - از 27 تا 56)

در این تحقیق میزان تقاضا یا مصرف نهایی حامل های سه گانه انرژی در بخش های تولیدی اقتصاد ایران شامل بخش صنعت، کشاورزی، خدمات و حمل و نقل با استفاده از یک الگوی تجزیه و برای یک دوره ۱۵ ساله در قالب سه گزینه (نرخ رشدتولید بالا، پایین و روند) پیش بینی شده است. . نتایج پیش بینی تقاضای برق و گاز طبیعی نشان می دهد که در هر سه گزینه در طول سال های مورد پیش بینی با تشدید مصرف ناشی از عوامل ساختاری و شدت انرژی مواجه هستیم. نتایج نشان دهنده صرفه جویی قابل ملاحظه مصرف فراورده های نفتی ناشی از کاهش شدت انرژی در گزینه های اول و دوم است.

خلاصه ماشینی:

"مقدار واقعی مصرف انرژی در طول زمان (مسیر زمانی مصرف) را می‌توان به سه جزء یا اثر تقسیم کرد: 1- جزء روند: این جزء در هر سال در طول دوره پیش‌بینی(به‌طور مثال سال) برابر با بخشی از تغییرات مصرف انرژی است که صرفا بر مبنای تغییر در تولید ناخالص داخلی بخش‌ها در سال و برحسب شدت انرژی و سهم نسبی بخش‌ها در تولید (ساختار اقتصاد) مربوط به سال پایه، محقق می‌شود. جدول 1- مقادیر پارامترهای مدل در فواصل زمانی دوره مطالعه بر اساس سال ۱۳۵۸- درصد ۱۳58-۸۰ 80-1375 75-1371 ۷۱-1367 67-1363 ۱۳۵۸-۶3 فواصل زمانی پارامترها و بخش‌ها 5/4+ 2/5+ 8/4+ 3/7+ 4/2- 5/6+ بخش صنعت 3/3+ 3/- 9/5+ 6/4+ 3/3+ 3+ برق 9/20+ 6/- 9/+ 6/17+ 8/1+ 51+ گاز طبیعی 4/1- 7/1- 12- 6/3- 4/5+ 6+ فراورده‌های نفتی 8/4+ 5/2+ 1/4+ 3/4+ 9/5+ 8/6+ بخش کشاورزی 11+ 10+ 6/4+ 3/3+ 7/10+ 22+ برق 8/- 4/3- 3/5- 04/+ 1/+ 5/4+ فراورده‌های نفتی 2/2+ 7/4+ 4/8+ 5/1- 8- 6+ بخش خدمات 5/8+ 7/+ 5- 7/11+ 28+ 6/6+ برق 5/19+ 4/5+ 20+ 27+ 7/17+ 8/38+ گاز طبیعی 8/1+ 7/5- 3/2- 9+ 9/16+ 2/3- فراورده‌های نفتی 6/3+ 8+ 3/3+ 5/11+ 9- 4/4+ بخش حمل و نقل 4/3+ 2/2- 7/4+ 4/3- 8/14+ 9/1+ فراورده‌های نفتی ۶- گزینه‌های پیش‌بینی تحقیق در این مطالعه پیش‌بینی تقاضا برای حامل‌های سه گانه و کل مصرف انرژی در قالب سه گزینه‌ زیر انجام می‌گیرد: گزینه‌ نرخ رشد پایین: نرخ رشد اقتصادی پایین و نرخ تغییر ملایم شدت انرژی گزینه‌ نرخ رشد بالا: نرخ رشد اقتصادی بالا و نرخ تغییر شدید شدت انرژی گزینه‌ نرخ رشد روند: نرخ رشد اقتصادی و نرخ تغییر شدت انرژی هر دو بر مبنای روند تاریخی آنها نرخ‌های رشد تولید بخش‌ها در سه سطح بالا، پایین و روند در سه گزینه‌ بالا به صورت زیر محاسبه می‌شوند: جدول زیر نرخ‌های رشد تولید را برحسب سطوح مورد اشاره نشان می‌دهد: جدول 2- سطوح مختلف نرخ رشد تولید - درصد پارامتر بخش 5/4+ 3/7+ 8/4+ صنعت 8/4+ 8/6+ 5/2+ کشاورزی 2/2+ 4/8+ 7/4+ خدمات 6/3+ 5/11+ 3/3+ حمل و نقل سطوح نرخ تغییر شدت مصرف حامل‌های انرژی با توجه به مسیر زمانی این شاخص مشخص می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.