Skip to main content
فهرست مقالات

روی کردهای عدالت اجتماعی در بین معلمان شهر اصفهان

نویسنده: ؛

تابستان 1383 - شماره 13 علمی-پژوهشی (22 صفحه - از 145 تا 166)

کلیدواژه ها : اصفهان ،عدالت اجتماعی ،معلم

کلید واژه های ماشینی : عدالت اجتماعی ،روی‌کرد به عدالت اجتماعی ،عدالت توزیعی ،انصاف ،رفاه اجتماعی ،انگیزش پیشرفت ،روی‌کرد ،فردگرایی اقتصادی ،جهت‌گیری اجتماعی ،دیدگاه‌های تناسب در عدالت ،نشان‌دهندة دیدگاه تناسب ،روی‌کردهای عدالت اجتماعی ،مفهوم عدالت اجتماعی ،دیدگاه برابری‌خواهی ،برابری‌خواهی ،مفهوم عدالت ،رالز ،افراد با جهت‌گیری اجتماعی ،برابری‌خواهی نشان‌دهندة ،نشان‌دهندة ،روکیچ با روی‌کردهای عدالت ،ارزش‌های روکیچ با روی‌کردهای ،روی‌کردهای عدالت ،Rasinski ،مورد عدالت اجتماعی ،دیدگاه فردگرائی اقتصادی ،دیدگاه‌های تناسب ،New York ،اصل برابری‌خواهی ،مقیاس‌های برابری

شکاف فزاینده بین مفهوم عدالت اجتماعی به عنوان یک مفهوم مجرد و واقعیت‌های فقدان عدالت در زندگی در چهار روی‌کرد به عدالت اجتماعی ظاهر می‌شود. جهت‌گیری اخلاق کار به زندگی اجتماعی، نشان‌دهندة دیدگاه تناسب است که از طریق دو دیدگاه فردگرائی اقتصادی و انصاف بیان می‌شود. دیدگاه برابری‌خواهی شامل روی‌کردهای دیگر یعنی انصاف و نیاز است. تناسب نشان‌دهندة تمایل به پاداش دادن به افرادی در جامعه است که در پیش‌رفت جامعه سهم دارند. و دریغ داشتن این پاداش از افرادی است که مساعدتی به پیش‌رفت جامعه ندارند. برابری‌خواهی نشان‌دهندة دست‌رسی برابر به خدمات اساسی و رفتار یک‌سان با همة افراد جامعه و توزیع مجدد ثروت است. در این مقاله بحث درباره روی‌کردهای مختلف و رابطة آن‌ها با جهت‌گیری اجتماعی، انگیزش پیش‌رفت و عدالت توزیعی و ارزش‌ها در بین 150 معلم دبیرستانی در اصفهان نشان‌دهندة الگوی معنی‌داری از روابط است. اعتبار تمیزی چهار مقیاس عدالت اجتماعی را می‌توان با توجه به همبستگی‌های متوسط بین ارزش‌ها و دیدگاه‌های تناسب در عدالت اجتماعی یعنی فردگرایی اقتصادی و انصاف و یا دیدگاه‌های برابری‌خواهی شامل برابری و نیاز مشاهده کرد. اعتبار هم‌زمان از طریق همبستگی معنی‌دار بین مقیاس‌های تناسب با انگیزش پیش‌رفت و نیز همبستگی معنی‌دار بین مقیاس‌های برابری و عدالت توزیعی و جهت‌گیری اجتماعی تأیید می‌شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.