Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی مؤلفه های محرومیت اجتماعی

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1384 - شماره 17 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (24 صفحه - از 33 تا 56)

کلیدواژه ها : محرومیت اجتماعی ،شهروندی ،بیگانگی اجتماعی ،تعامل اجتماعی و رضایت از زندگی ،طرد اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : محرومیت اجتماعی ،محروم ،رضایت از زندگی ،طرد اجتماعی ،سیاست اجتماعی ،رفاه و سیاست اجتماعی ،رفاه اجتماعی ،فقر و محرومیت ،دست‌رسی به فرصتهای اجتماعی ،گیدنز ،بیگانگی اجتماعی ،استفاده از تکنیک تحلیل ،تکنیک تحلیل عامل ،تحلیل عامل ،شاخصهای محرومیت ،عدم رضایت ،شاخصهای محرومیت اجتماعی ،برابری فرصت ،مفهوم فقر ،مورد طرد اجتماعی ،تعامل اجتماعی ،رضایت از امکانات زندگی ،متغیرهای مورد بررسی ،منزلت اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،برابری حقوق ،افراد جامعه ،کاهش فقر ،عدالت اجتماعی ،عدم دست‌رسی

محرومیت اجتماعی از مباحث مهم رفاه و سیاست اجتماعی است که در کنار موضوعاتی چون فقر، طرد و نابرابری اجتماعی قابل بررسی میباشد. هرچند که به لحاظ مفهومی و تجربی این مفاهیم تفاوتهایی با یکدیگر دارند در این مقاله تلاش شده است با طرح ابعاد مفهومی، نظری و تجربی محرومیت اجتماعی موضوع در حوزه مورد مطالعه مورد آزمون تجربی قرار گیرد. با شناسایی شاخصهای محرومیت اجتماعی با استفاده از تکنیک تحلیل عامل از میان عوامل مطرح شده مولفههای اصلی مربوط به محرومیت اجتماعی مورد شناسایی قرار گرفتهاند. مولفههای شناسایی شده در این مقاله پس از نام‌گذاری عبارتند از بیگانگی اجتماعی، احساس شهروندی، تعامل اجتماعی و رضایت از زندگی. این مولفهها با یکدیگر دارای تجانس و سازگاری درونی بوده که در مجموع سازنده سازه محرومیت اجتماعی هستند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.