Skip to main content
فهرست مقالات

فقر روستایی. روند و اندازه گیری آن در ایران (تبین روش ها و نقد رویکردها)

نویسنده: ؛

تابستان 1384 - شماره 17 علمی-پژوهشی (38 صفحه - از 289 تا 326)

کلیدواژه ها : الگوی توزیع درآمد در نواحی روستایی ،خط فقر روش‌های اندازه‌گیری فقر ،فقر روستایی ،فقر مطلق ،فقر نسبی

کلید واژه های ماشینی : فقر روستایی ،روستایی ،فقر روستایی در کشور ،خط فقر ،خانوارهای روستایی ،توزیع درآمد ،مطالعات مربوط به فقر ،مطالعات فقر روستایی ،فقر مطلق ،درآمدی خانوارهای روستایی ،فقر در جامعه روستایی ،اقتصاد کشاورزی ،فقر در جامعة روستایی ،روش اندازه‌گیری خط فقر ،تحلیل فقر روستایی ،اندازه‌گیری خط فقر ،جامعه روستایی ،مفهوم فقر ،فقر در جامعه ،خانوارهای روستایی در سال ،Poverty ،فقیر ،مفهوم فقر مطلق ،مطالعات فقر ،روش‌های محاسبة خط فقر ،درآمد در نقاط روستایی ،تحلیل فقر ،نواحی روستایی ،روستایی کشور ،جامعة روستایی کشور

سابقة مطالعات روشمند مربوط به فقر روستایی در کشور، در حدود چهار دهه است. با این حال هیچ‌گونه ارزیابی دقیقی از روند این مطالعات و چگونگی پیشرفت آن در دست نیست و می‌توان احتمال داد که یکی از عوامل مؤثر بر عدم توفیق برنامه‌های کاهش فقر روستایی در کشور کاستی‌ها و نارسایی‌های مطالعات مربوط به شناسایی و تحلیل فقر روستایی باشد. در مقالة حاضر کوشش شده است که ضمن معرفی روش‌های اندازه‌گیری و شناخت فقر و نقد دیدگاه‌های مربوط به چگونگی تحلیل آن، روند مطالعات فقر روستایی در کشور مورد بررسی قرار گیرد و در کنار این هدف، وضعیت موجود پدیدة فقر روستایی نیز شناسانده شود. رویکرد تحقیقی اصلی در تهیة این مقاله «روند ـ پژوهی» است که از طریق مطالعة اسنادی و کتابخانه‌ای مطالعات مربوط به فقر روستایی صورت پذیرفته است. در ضمن بررسی این مطالعات، در مواردی نیز کوشش شده است که با استفاده از «فراتحلیل» استنباط‌های تازه‌تری برای شناخت بهتر وضعیت فقر در جامعة روستایی کشور ارائه شود. در بخش پایانی مقاله نیز با توجه به واقعیت‌های جامعة روستایی و نظام اجتماعی کشور به ارزیابی روند مطالعات فقرشناسی در نواحی روستایی مبادرت شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.