Skip to main content
فهرست مقالات

نابرابریهای صنعتی در استانهای مختلف ایران

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 85 تا 102)

کلید واژه های ماشینی : صنایع، استان، توسعه صنایع، صنعتی، شاخص، توسعه، نابرابری‌های صنعتی در استان‌های، شاخص کلی توسعه صنایع، شاخص کلی توسعه صنایع ایران، خوزستان، توسعه صنعتی، نسبت کارگران صنایع، استان خوزستان، ایران، واحد صنعتی، امتیازات، ارزش، آمار، توسعه صنایع در سال، تعداد صنایع رتبه بالایی، تعداد صنایع به‌ثبت‌رسیده، اقتصادی، ماتریس فاکتورهای صنایع در سال، نابرابری‌های توسعه صنعتی در استان‌های، به‌ازاء، نابرابری توسعه صنایع از جداول، کارگران صنایع به کل کارگران، وزن، شاخص‌های توسعه صنعتی، جمعیت

خلاصه ماشینی: "جدول 4-امتیازات به دست آمده از طریق فاکتور اول-شاخص‌های کلی توسعه‌ صنایع در سال 3531 رتبه‌\استان‌\امتیازات‌\گروه 1\خوزستان‌\43/08\پیشرفته 2\مرکزی‌\62/41\پیشرفته 3\اصفهان‌\91/63\پیشرفته 4\مازندارن‌\01/99\پیشرفته 5\یزد\01/29\پیشرفته 6\فارس‌\01/67\پیشرفته 7\گیلان‌\9/11\نسبتا پیشرفته 8\بوشهر\8/11\نسبتا پیشرفته 9\لرستان‌\8/30\نسبتا پیشرفته 01\کرمان‌\7/78نسبتا پیشرفته 11\باختران‌\7/63\نسبتا پیشرفته 21\خراسان‌\6/27\نسبتا پیشرفته 31\آذربایجان شرقی‌\6/85\نسبتا پیشرفته 41\سمنان‌\6/11\نسبتا عقب‌افتاده 51\کردستان‌\6/60\نسبتا عقب‌افتاده 61\هرمزگان‌\5/91\71\نسبتا عقب‌افتاده 71\آذربایجان غربی‌\4/24\نسبتا عقب‌افتاده 81\چهار محال بختیاری‌\-4/\عقب‌افتاده 91\همدان‌\3/99\عقب‌افتاده 02\کهکیلویه و بویراحمد\3/66\عقب‌افتاده 12\زنجان‌\2/75\عقب‌افتاده 22\سیستان و بلوچستان‌\1/07\عقب‌افتاده امتیازات(1/07)متعلق به سیستان و بلوچستان))33/01 می‌باشد که نابرابری زیادی را بین بالاترین و پائین‌ترین سطح توسعه صنعتی استان‌ها نشان می‌دهد. استان‌ تهران با دور بودن از منطقه جنگ تحمیلی در اوایل جنگ و برخورداری از زمینه‌های توسعه‌ جدول شماره 5-ماتریس فاکتورهای صنایع در سال 3631 ردیف‌\شاخص‌ها\فاکتورI\فاکتورII 1\نسبت کارگران صنایع به کل جمعیت‌\0/328\0/015 2\نسبت کارگران صنایع به کل کارگران‌\0/998\0/714 3\ارزش افزوده به ازاء هر کارگر\0/939\0/951- 4\ارزش افزوده به ازاء هر واحد صنعتی‌\0/458\0/341- 5\ارزش محصول به ازاء هر کارگر\0/167\0/971 6\ارزش محصول به ازاء هر واحد صنعتی‌\0/846\0/673- 7\ارزش محصول به ازاء هر هزار نفر\0/488\0/374 8\ارزش داده‌ها به ازاء هر کارگر\0/568\0/091- 9\ارزش داده‌ها به ازاء هر واحد صنعتی‌\0/258\0/633- 01\ارزش مصرف برق به ازاء هر واحد صنعتی‌\0/396\0/875 11\ارزش مزد و حقوق پرداخت شده به‌ ازاءهر کارگر\0/209\0/160- 21\تعداد صنایع به ثبت رسیده به ازاء هر صد هزار نفر\0/855\0/516 31\تعداد صنایع به ثبت رسیده به ازاء هر صد کیلومتر مربع‌\0/814\0/834 41\ارزش مصرف برق به ازاء هر کارگر\0/392\0/774 (*)-معنی‌دار با یک درصد احتمال معین جدول 6-امتیازات بدست آمده از طریق فاکتور اول-شاخصهای کلی توسعه صنایع‌ در سال 3631 ردیف‌\استان‌\امتیازات‌\گروه 1\تهران‌\52/16\پیشرفته 2\زنجان‌\02/21\پیشرفته 3\خوزستان‌\02/70\پیشرفته 4\مرکزی‌\81/91\پیشرفته 5\اصفهان‌\41/29\پیشرفته 6\یزد\41/53\پیشرفته 7\گیلان‌\31/06\نسبتا پیشرفته 8\آذربایجان شرقی‌\11/95\نسبتا پیشرفته 9\مازندران‌\11/53\نسبتا پیشرفته 01\فارس‌\11/50\نسبتا پیشرفته 11\سمنان‌\9/16\نسبتا پیشرفته 21\باختران‌\8/29\نسبتا پیشرفته 31\خراسان‌\8/98\نسبتا عقب‌افتاده 41\کرمان‌\8/06\نسبتا عقب‌افتاده 51\لرستان‌\7/19\نسبتا عقب‌افتاده 61\هرمزگان‌\7/61\نسبتا عقب‌افتاد 71\همدان‌\6/47\نسبتا عقب‌افتاده 81\بوشهر\5/84\نسبتا عقب‌افتاده 91\آذربایجان غربی‌\6."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.