Skip to main content
فهرست مقالات

تجزیه و تحلیل داده و ستاده ای روابط بین بخشی صنعت و خدمات در کشورهای مختلف و اثرات آن در زمینه اشتغال

نویسنده:

مترجم:

ISC (35 صفحه - از 87 تا 121)

کلید واژه های ماشینی : صنعت، بخش صنعت، خدمات، اشتغال، صنایع، درآمد، ISIC، وابستگی، توسعه، اقتصادهای

صنعت است.در این مقاله ماهیت روابط بین بخش صنعت و خدمات و تحول این روابط در مراحل مختلف توسعه صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور از تجزیه و تحلیل جداول داده-ستانده 26 کشور دارای سطوح مختف درآمدی استفاده‌ شده است.از جمله یافته‌های این مقاله این است که روابط بین بخش صنعت و خدمات‌ معمولا از نوع وابستگی نامتقارن است.به عبارت دیگر،فعالیتهای خدماتی به بخش‌ صنعت به عنوان تامین‌کننده داده‌های مورد نیاز این فعالیتها بیشتر از وابستگی بخش‌ صنعت به بخش خدمات است.علاوه بر این هرگاه فقط آثار اشتغال مستقیم صنعت‌ مورد توجه قرار گیرد و تقاضای برانگیخته از اثرات بین بخش صنعت برای داده‌های‌ خدماتی و تقاضای انواع مختلف فعالیتهای خدماتی که از منشاء درآمدهای ناشی از صنعت به طور غیرمستقیم ایجاد می‌شود،نادیده گرفته شود،ظرفیت اشتغال‌زائی بخش‌ صنعت به طور جدی دست‌کم گرفته شده است.زیرا ظرفیت ایجاد و حفظ سطح بالائی‌ از اشتغال دارد بخش خدمات،عملا و به طور اساسی در گرو پیوندهای حیاتی آن با بخش

خلاصه ماشینی: "متوسط نسبتهای وابستگی با یک روند افزایش از 33 درصد در مورد گروه کم درآمدها،به 54 درصد در مورد گروه درآمد متوسط بالا می‌رسد،اما در مورد گروه اقتصادهای توسعه یافته بازاری به حدود 02 درصد کاهش می‌یابد که احتمالا حاکی از اهمیت نسبی روبه‌رو شد سایر نهاده‌های خدماتی در سطوح بالای درآمدی که‌ فعالیتهای توزیعی بیش از پیش تخصصی‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند،می‌باشد جدول (2)نسبتهای وابستگی خدمات توزیعی( DS ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول(3)نسبتهای وابستگی خدمات توزیعی به رشته‌های صنعتی منتخب‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) ISIC 31 غذا،آشامیدنی و دخانیات‌ ISIC 32 منسوجات و چرم‌ ISIC 33 چوب و محصولات چوبی‌ ISIC 34 کاغذ و چاپ‌ ISIC 35 فرآوردهای شیمیائی‌ ISIC 36 محصولات کانی غیرفلزی‌ ISIC 37 صنایع فلزات اساسی‌ ISIC 38 محصولات فلزی ساخته شده‌ مأخذ:پایگاه اطلاعاتی داده-ستانده یونیدو جدول(3)نشان می‌دهد که در سطوح زیربخشی صنعت،فرآورده‌های شیمیائی‌ ISIC )(53 و محصولات فلزی ساخته شده( ISIC 38 )دو رشته صنعتی هستند که مهمترین‌ عرصه‌کننده نهاده‌های صنعتی به خدمات توزیعی می‌باشند. جدول (4)نسبتهای وابستگی خدمات تولیدی‌ M \ AL \ EB \ CG \ DS \ RS \ ES \ SS کم درآمد 0/3161\0/8300\0/4701\0/6120\0/1071\0/4913\0/8720\0/7600 درآمد متوسط پائین 0/8731\0/2210\0/7890\0/5110\0/9031\0/0993\0/7361\0/9120 درآمد متوسط بالا 0/8623\0/2660\0/7661\0/8170\0/5231\0/3222\0/4881\0/8900 اقتصادهای توسعه یافته بازاری 0/4141\0/6310\0/5570\0/5640\0/8480\0/8135\0/4080\0/2610 جدول(5)نسبتهای وابستگی خدمات تولیدی به رشته‌های صنعتی منتخب‌ ISIC \ ISIC \ ISIC \ ISIC \ ISIC \ ISIC \ ISIC \ ISIC 13\23\33\43\53\63\73\83 کم درآمد 0/0000\0/4100\0/4200\0/6640\0/5650\0/3400\0/0000\0/6120 درآمد متوسط پائین 0/4200\0/2300\0/5600\0/6270\0/8320\0/2200\0/2000\0/5110 درآمد متوسط بالا 0/5050\0/3300\0/4210\0/7831\0/5420\0/1300\0/3000\0/8170 اقتصادهای توسعه یافته بازاری 0/1700\0/3300\0/3300\0/4150\0/9220\0/8000\0/4000\0/5640 ISIC 31 :غذا،آشامیدنیها و دخانیات‌ ISIC 32 :منسوجات و چرم‌ ISIC 33 :چوب و محصولات چوبی‌ ISIC 34 :کاغذ و چاپ‌ ISIC 35 :فرآورده‌های شیمائی‌ ISIC 36 :محصولات کانی غیرفلزی‌ ISIC 37 :صنایع فلزات اساسی‌ ISIC 38 :محصولا فلزی ساخته شده‌ مأخذ:پایگاه اطلاعاتی داده-ستانده یونیدو (71)خدمات شخصی( ES )همانطوریکه قبلا گفته شد،قسمت قابل توجهی از خدمات شخصی در کشورهای در حال توسعه،به ویژه در مراحل اولیه توسعه،در بخش غیررسمی تامین و فراهم می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.