Skip to main content
فهرست مقالات

درباره شماره گذشته

(1 صفحه - از 4 تا 4)

خلاصه ماشینی:

"مقالات‌ را تقویت‌ کنید گلستان‌ قرآن‌ یکی‌ از نیازهای‌ ضروری‌ در جامعه‌ فرهنگی‌ماست‌ که‌ به‌ شیوه‌ای‌ مطلوب‌ از مطلع‌ مطبوعات‌ پژوهشی‌ وآموزشی‌ و اعتقادی‌ سربرآورده‌ است‌. موضوعاتی‌ است‌ که‌ این‌حرکت‌ زیبا و به‌ جا را رونق‌ بخشیده‌ است‌. این‌ سخن‌ نیز گفتنی‌است‌ که‌ اعمال‌ برخی‌ مقالات‌ در گلستان‌ قرآن‌ جایی‌ ندارد و برای‌خواننده‌ و پژوهنده‌ علاقه‌مند و مشترک‌ این‌ شبهه‌ را القا می‌کند که‌شاید سخنی‌ برای‌ گفتن‌ نمانده‌ است‌ در صورتی‌ که‌ چنان‌ که‌می‌دانیم‌ و می‌دانند این‌ بیت‌ مصداق‌ بارز سخن‌ و کند و کاو درباره‌جان‌ جهان‌ و پیک‌ وصال‌ جانان‌ قرآن‌ است‌ که‌: گمان‌ مبر که‌ به‌ پایان‌ رسید کارمغان ‌هزار باده‌ ناخورده‌ در رگ‌ تاک‌ است‌ برای‌ تمامی‌ دست‌اندرکاران‌ و خدمتگزاران‌ گلستان‌ قرآن‌آرزوی‌ توفیق‌ بیش‌ از پیش‌ دارم‌. فریبا مقصودی‌ (خوشنویس‌) از مشکلات‌ استان‌ها غفلت‌ نکنید گلستان‌ قرآن‌ از محتوایی‌ خوب‌ و غنی‌ برخوردار است‌. امید است‌ در سایرمسائل‌ هنری‌ قرآن‌ نظیر دیدگاههای‌ فرهنگی‌، اخلاقی‌، اعتقادی‌ واحکام‌ انسان‌ ساز نیز کوشش‌ بیشتری‌ صورت‌ گیرد."

صفحه:
از 4 تا 4