Skip to main content
فهرست مقالات

قطاعی، هنری در خدمت آرایش قرآن

نویسنده:

(4 صفحه - از 28 تا 31)

کلید واژه های ماشینی : کاغذ ،هنر ،کاغذبری ،قطاعی ،قطعه ،آرایش ،قرآن ،کاغذبران ،ایران ،خط ،هجری ،خوشنویسان ،هنر کاغذبری در ایران ،کتاب هنر کاغذبری در ایران ،تبریزی ،نستعلیق ،تاریخ ،کتاب ،استاد ،خدمت آرایش قرآن ،کاغذبران ایران از کتاب هنر ،کاغذبران ایران ،مذهب ،سدة ،قطعه خط نستعلیق جلی ،قطعه بریده ،ذکاء ،پیکره ،اسلامی ،تاریخ هنر کاغذبری

خلاصه ماشینی:

"5 تاریخچه‌ هنر کاغذبری‌ مرحوم‌ ذکاء با پژوهش‌هایی‌ که‌ دربارة‌ پیشینه‌ کاغذبری‌در ایران‌ انجام‌ داده‌ است‌، می‌نویسد: «چنین‌ می‌نماید که‌تاریخ‌ پیدایش‌ این‌ هنر در ایران‌ زمین‌ از سدة‌ نهم‌ هجری‌،قمری‌ فراتر نمی‌رود یا بهتر بگوییم‌، پیشتر از این‌ تاریخ‌ درنوشته‌ها نه‌ از کاغذبری‌ و کاغذبران‌ یاد شده‌ است‌ و نه‌نمونه‌ای‌ از آن‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌. » و اضافه‌ می‌کند که‌ درمقدمه‌ گلستان‌ هنر گفته‌ شده‌ «قطاعی‌ از اواخر عهدسلطان‌ حسین‌ میرزا یعنی‌ در آغاز سده‌ دهم‌ معمول‌گردیده‌» درحالی‌ که‌ این‌ نظر به‌ گفته‌ مرحوم‌ ذکاء درست‌نیست‌ و در کتاب‌ «سهم‌ ایرانیان‌ در پیدایش‌ و آفرینش‌ خط‌در جهان‌» نیز نوشته‌ شده‌: «در آغاز دولت‌ صفویه‌، هنری‌ نیزدر زمینة‌ خوشنویسی‌ ابداع‌ شد و آن‌ قطاعی‌ بود و این‌ هنرچنین‌ است‌ که‌ هنرمندانی‌ خطوط‌ خوش‌ را با مهارت‌ ازکاغذ اصلی‌ قطع‌ می‌کردند و روی‌ کاغذهای‌ رنگین‌می‌چسبانیدند. 17 زوال‌ هنر کاغذگری‌ مرحوم‌ ذکاء در کتاب‌ خود می‌نویسد: «با همه‌ پیدایش‌هنر کاغذبری‌ در سده‌ نهم‌ هجری‌ در میان‌ ایرانیان‌ و رواج‌آن‌ در این‌ سرزمین‌، متأسفانه‌ از همان‌ آغاز در سنجش‌ باهنرهای‌ دیگر به‌ این‌ هنر ظریف‌ توجه‌ لازم‌ مبذول‌ نگردیدو با وجود هنرمندان‌ چیره‌دست‌ و ماهر، شماره‌ کار آنها اندک‌و نمونه‌ کارها و بریده‌هایشان‌ قلیل‌ است‌، چون‌ کاغذبری‌ راگونه‌ای‌ بازی‌ کودکانه‌ یا در رده‌ هنرهای‌ دستی‌ توده‌ مردم‌می‌شمردند و بزرگان‌ و هنرشناسان‌ زمان‌، چنانکه‌می‌بایست‌ از آن‌ پشتیبانی‌ و حمایت‌ نکردند، ناچار در اثربی‌توجهی‌ و نداشتن‌ انگیزه‌ برای‌ هنرمندان‌ این‌ هنر کم‌کم‌از دیده‌ها افتاده‌ و فراموش‌ گردید."

صفحه:
از 28 تا 31