Skip to main content
فهرست مقالات

احیای فرهنگ پژوهش و ایجاد زمینه های تحقیق

مصاحبه شونده: ؛

شهريور 1380 - شماره 79 (2 صفحه - از 10 تا 11)

کلید واژه های ماشینی : جشنواره تحقیقی پژوهشی ،تحقیقی پژوهشی نماز ،اقامه نماز ،ستاد مرکزی اقامه نماز ،پژوهشی ،زمینة نماز ،اثری تحت عنوان نماز ،بانک اطلاعات ستاد ،کمیته علمی ،دبیرخانه جشنواره ،بانک اطلاعات ،دبیرخانه ،اقامه ،هیأت داوران ،تحقیقی پژوهشی ،پژوهشی نماز ،هیأت ،اطلاعات ستاد ،عنوان نماز ،تحقیقی نماز ،رتبه سوم ،اساتید دانشگاه ،پژوهشهای می‌دانی ،سوم ،بخش تحقیقات ،سطح کشور

صفحه:
از 10 تا 11