Skip to main content
فهرست مقالات

نماز از دیدگاه مفسران، علما و دانشمندان

نویسنده:

(1 صفحه - از 52 تا 52)

کلید واژه های ماشینی : نماز، عبادت، خدا، نماز ظهر، نفس، نماز جماعت، صفات، روح، وصیتی، تشبه نفس ناطقه انسانی

خلاصه ماشینی:

"بنابراین‌ روح‌ عبادت‌ تقرب‌ به‌ خدا و منخلع‌ شدن‌ از تاریکی‌ طبیعت‌ که‌ ریشه‌ در غرایز بشر دارد و کامل‌ترین‌ عبادات‌ که‌ ستون‌ آن‌ها نیز به‌ شمار می‌آید نماز است‌ که‌ برای‌ راه‌ پیدا کردن‌ بندگان‌ به‌ محضر خالق‌ خویش‌ و مناجات‌ با او بدون‌ واسطه‌ واجب‌ شده‌ ولیکن‌ تأثیر نماز در تقرب‌ به‌ شرط‌ حضور قلب‌ و توجه‌ به‌ بندگی‌ و اخلاص‌ و چشم‌پوشی‌ از مردم‌ و پرهیز از هر چیزی‌ است‌ که‌ موجب‌ تشویق‌ و وسوسه‌ شیطان‌ می‌شود. قشیری‌: علی‌(ع‌) چون‌ وقت‌ نماز می‌شد، رنگش‌ تغییر می‌کرد و به‌ خود می‌لرزید به‌ آن‌ حضرت‌ عرض‌ شد: شما را چه‌ شده‌ است‌؟ فرمود: هنگام‌ امانتی‌ رسیده‌ است‌ که‌ خدای‌ تعالی‌ آن‌ را بر آسمان‌ها و زمین‌ و کوه‌ها عرضه‌ کرد وانسان‌ به‌ عهده‌ گرفت‌ و من‌ با این‌ ضعف‌ و ناتوانی‌ام‌ نمی‌دانم‌ آیا از عهدة‌ برداشتن‌ این‌ بار به‌ خوبی‌ برمی‌آیم‌ یا نه‌؟ 5 امام‌ محمد غزالی‌: بدان‌ که‌ توبه‌ از گناه‌ بود و گناه‌ هرچند صغیرتر باشد، سهل‌تر بود، چون‌ اصرار نکند و اندر خبر هست‌ که‌ نمازها فریضه‌ کفارت‌ همه‌ گناهان‌ است‌، مگر کبائر او نماز جمعه‌ کفار تست‌ همه‌ گناهان‌ را تا به‌ جمعه‌، مگر کبائر و حق‌ تعالی‌ گفته‌ است‌: «ان‌ تجنبوا کبائر، ما تنهون‌ عنه‌..."

صفحه:
از 52 تا 52