Skip to main content
فهرست مقالات

علی منادی عدالت اجتماعی: مردی برای تمام فصول تاریخ

نویسنده:

(2 صفحه - از 8 تا 9)

کلید واژه های ماشینی : علی منادی عدالت اجتماعی، نهج‌البلاغه، اخلاق، درد، خدا، مرد، نهج‌البلاغه منادی عدالت اجتماعی، سخن، امام، توده مردم

خلاصه ماشینی:

"اگر می‌بینیم‌ فلسفه‌ افلاطون‌ و ارسطو نتوانست‌ توده‌های‌ مردم‌را به‌ حرکت‌ درآورد و نظام‌ فاسد حاکم‌ بر یونان‌ را (چه‌ رسد به‌ نقاطدیگر جهان‌) واژگون‌ سازد، ولی‌ نهج‌البلاغه‌ علی‌(ع‌) به‌ دنبال‌ خطقرآن‌ و سنت‌ پیامبر دنیایی‌ را به‌ حرکت‌ درآورد، به‌ خاطر همین‌تفاوت‌ بارز است‌ که‌ یکی‌ تنها به‌ سراغ‌ کل‌گویی‌ می‌رود و از زندگانی‌انسان‌ها دور می‌شود و دیگری‌ انگشت‌ روی‌ فصل‌، فصل‌ و فراز،فراز و بند، بند زندگی‌ می‌گذارد و همه‌ در دل‌ جامعه‌ حرکت‌ می‌کند واین‌ به‌ خاطر آن‌ است‌ که‌ اولی‌ زاییده‌ پندار انسانی‌ است‌. جامعیت‌ نهج‌البلاغه‌ یکی‌ دیگر از علل‌ جاذبه‌ نیرومند نهج‌البلاغه‌ آن‌ است‌ که‌ در هرمیدانی‌ گام‌ می‌نهد چنان‌ حق‌ سخن‌ را ادا می‌کند و دقایق‌ را مو به‌ موشرح‌ می‌دهد که‌ گویی‌ گوینده‌ این‌ سخن‌، تمامی‌ عمر را به‌ بحث‌ وبررسی‌ روی‌ همین‌ موضوع‌ مشغول‌ بوده‌ و تخصصش‌ منحصراهمان‌ است‌. امام‌ منافذ و چشمه‌های‌ دانش‌ سرشار خود را بر روی‌ او گشوده‌آنچنان‌ درس‌ پارسایی‌ و وارستگی‌ و پرهیزکاری‌ به‌ او می‌دهد وحدود یکصد صفت‌ از صفات‌ پرهیزکاران‌ را در عباراتی‌ محکم‌،عمیق‌ و نافذ برای‌ سالکان‌ راه‌ حق‌ برمی‌شمرد، آنچنان‌ که‌ گویی‌ که‌قرن‌ها بر همین‌ مسند و همین‌ جایگاه‌ به‌ ارشاد خلق‌ و تربیت‌نفوس‌ و تدریس‌ اخلاق‌ مشغول‌ بوده‌ است‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌سؤال‌کننده‌ (همام‌) پس‌ از شنیدن‌ این‌ گفتار صیحه‌ای‌ می‌زند ونقش‌ بر زمین‌ می‌شود، این‌گونه‌ نفوذ سخن‌ چیزی‌ است‌ که‌ در تاریخ‌سابقه‌ ندارد."

صفحه:
از 8 تا 9