Skip to main content
فهرست مقالات

افراد قرآنی باید مروج اخلاق قرآنی باشند

مصاحبه شونده:

(1 صفحه - از 11 تا 11)

خلاصه ماشینی:

"با توجه‌ به‌ اینکه‌ بحث‌ مفاهیم‌ و فهم‌ قرآن‌ و در نهایت‌ عمل‌ به‌ آن‌ یکی‌ از مواردی‌ است‌ که‌ اهمیت‌ خاصی‌ در این‌ میان‌ دارد، شما به‌ عنوان‌ یک‌ حافظ‌ یا قاری‌ قرآن‌ در این‌ خصوص‌ تا چه‌ حد موفق‌ بوده‌اید؟ با توجه‌ به‌ اینکه‌ ما در زمینه‌ زبان‌ و ادبیات‌ عرب‌ کار کرده‌ایم‌، به‌ فهم‌ ما از دستورات‌ قرآن‌ کمک‌ زیادی‌ کرده‌ است‌ و فهم‌ مفاهیم‌ قرآن‌ برای‌ ما بهتر خواهد بود و همچنان‌ که‌ پیامبر می‌فرمایند: که‌ من‌ در میان‌ شما دو چیز را به‌ ارث‌ می‌گذارم‌، قرآن‌ و سنت‌؛ بر همین‌ اساس‌ عمل‌ به‌ قرآن‌ و سنت‌ پیامبر باعث‌ هدایت‌ انسان‌ به‌ نیکی‌ و خیر می‌شود و چون‌ پیامبر فرموده‌اند: بهترین‌ شما کسی‌ است‌ که‌ قرآن‌ را بیاموزد و به‌ دیگران‌ یاد بدهد، من‌ هم‌ پس‌ از یادگیری‌ قرآن‌ مشغول‌ تدریس‌ و یاددادن‌ آن‌ به‌ دیگران‌ هستم‌."

صفحه:
از 11 تا 11