Skip to main content
فهرست مقالات

قرآن زبان مشترک مسلمانان جهان است

مصاحبه شونده:

(1 صفحه - از 15 تا 15)

کلید واژه های ماشینی : قرآن، قرائت، قرآن زبان مشترک مسلمانان جهان، مراکش، علم قرائت، استادان علم قرائت در دانشگاه، مسابقات بین‌المللی، مسابقات بین‌المللی حفظ و قرائت‌و، علم قرائت قرآن، استادان بزرگ قرائت قرآن، قرائت قرآن در کشور مراکش، علوم قرآنی، قرائت‌های، دوره مسابقات بین‌المللی حفظ، فرهنگ قرآنی، علوم قرآنی در زمینه علم‌قرائت، علم قرائت قرآن در کشور، تحصیل در زمینه قرائت‌های، ادامه تحصیل، مردم مراکش به‌موازات اهتمام، کارشناس‌ارشد علوم قرآنی در زمینه، علم قرائت تحقیقات و مطالعات‌فراوانی، گستردگی فرهنگ قرآنی در کشور، فراگیری قرائت صحیح قرآن، فرهنگ قرآنی در مراکش، حسن، شرکت‌کنندگان‌رشته قرائت، مردم مراکش به فراگیری، برگزاری، فراوانی

خلاصه ماشینی: "به‌عنوان‌ یک‌ کارشناس‌ ارشد علوم‌ قرآنی‌ در زمینه‌ علم‌قرائت‌، نظرتان‌ راجع‌ به‌ این‌ شاخه‌ از علوم‌ قرآنی‌ چیست‌؟ علم‌ قرائت‌ یک‌ اصل‌ اساسی‌ و مهم‌ برای‌ فهم‌ و درک‌ قرآن‌است‌ و دانشجویان‌ باید نسبت‌ به‌ آن‌ توجه‌ زیادی‌ داشته‌ باشند. در مجموع‌، علم‌ قرائت‌ قرآن‌ در کشور مراکش‌ از جایگاه‌والایی‌ برخوردار است‌ و مردم‌ مراکش‌ به‌ فراگیری‌ آن‌ خیلی‌ توجه‌دارند؛ بخصوص‌ که‌ دولت‌ نیز در این‌ زمینه‌ برنامه‌های‌ فراوانی‌ ارائه‌می‌کند و به‌ حمایت‌ قاریان‌ می‌پردازد. از جمله‌ فعالیت‌های‌ دیگر در گسترش‌ و اشاعه‌ فرهنگ‌ قرآنی‌،برگزاری‌ مسابقات‌ مختلف‌ قرآنی‌ است‌ که‌ مهم‌ترین‌ این‌ مسابقات‌در زمینه‌ حفظ‌، قرائت‌ و تفسیر قرآن‌، هر ساله‌ از طرف‌ وزارت‌ اوقاف‌مراکش‌ در ماه‌ مبارک‌ رمضان‌ برگزار می‌شود. به‌عنوان‌ یک‌ کارشناس‌ علوم‌ قرآنی‌، جایگاه‌ قرائت‌ را درجهان‌ اسلام‌ چگونه‌ می‌بینید؟ توجه‌ به‌ این‌ رشته‌، برای‌ درک‌ معانی‌ قرآن‌، حائز اهمیت‌ بسیارزیادی‌ است‌."

صفحه:
از 15 تا 15