Skip to main content
فهرست مقالات

برگزاری مسابقات قرآنی عامل وحدت مسلمانان

مصاحبه شونده:

(1 صفحه - از 27 تا 27)

کلید واژه های ماشینی : برگزاری مسابقات قرآنی عامل وحدت، مسابقات قرآنی عامل وحدت مسلمانان، قرآنی، اردن، قرآن جهت نشر فرهنگ قرآنی، دولت اردن در گسترش فرهنگ، تفسیر قرآن کریم در رابطه، ایجاد زمینه وحدت اسلامی، زمینه تفسیر قرآن کریم، نقش دولت اردن در گسترش، گسترش فرهنگ قرآنی در کشور، دولت، تفسیر قرآن کریم در کشور، فرهنگ قرآنی در کشور اردن، کشورهای اسلامی، تبعه کشور اردن، قرائت و تفسیر قرآن، جمعیت، مسابقات در ایجاد زمینه، نشر و گسترش فرهنگ، زمینه نشر و گسترش فرهنگ، جهت نشر و گسترش فرهنگ، زمینه، ملت‌ها، تأثیر مسابقات قرآنی، قرائت قرآن کریم، مسابقات شرکت، دوره مسابقات حفظ، مسابقات زمینه، استادان

خلاصه ماشینی: "در رابطه‌ با ملت‌ها باید گفت‌: برگزاری‌ این‌گونه‌ مسابقات‌ و شرکت‌ کردن‌ قاریان‌ کشورهای‌ مختلف‌ به‌عنوان‌ نمایندگان‌ آن‌ ملت‌ها این‌ حسن‌ را دارد که‌ شرکت‌کنندگان‌ بعد از برگشت‌ به‌ کشورشان‌ می‌توانند الگوها و اخلاق‌ اسلامی‌ را در جوامع‌ خود بیش‌ از پیش‌ گسترش‌ دهند و باعث‌ تشویق‌ دیگران‌ در جهت‌ فراگیری‌ علوم‌ قرآنی‌ که‌ زمینه‌ساز اصلی‌ نشر فرهنگ‌ قرآنی‌ است‌، شوند و همچنین‌ می‌توانند موجبات‌ تشویق‌ هموطنان‌ خود را جهت‌ شرکت‌ در این‌ مسابقات‌ فراهم‌ آورند و زمینه‌ را برای‌ رشد و گسترش‌ فرهنگ‌ قرآنی‌ مساعدتر سازند. نشر و گسترش‌ فرهنگ‌ قرآنی‌ در کشور شما (اردن‌) چگونه‌ است‌؟ در زمینه‌ نشر و گسترش‌ فرهنگ‌ قرآنی‌ در کشور اردن‌، تاکنون‌ فعالیت‌های‌ زیادی‌ صورت‌ گرفته‌ که‌ مهمترین‌ این‌ فعالیت‌ها تأسیس‌ مرکزی‌ تحت‌ عنوان‌ «دارالنشر» است‌ که‌ به‌ حفظ‌ آثار قرآنی‌ و شیوه‌های‌ ارتباطی‌ جهت‌ نشر آثار قرآنی‌ می‌پردازد."

صفحه:
از 27 تا 27