Skip to main content
فهرست مقالات

ضرورت شناخت منابع جدید قابل پردازش در علوم اسلامی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : منابع جدید قابل پردازش، پردازش در علوم اسلامی، نرم‌افزارهای علوم اسلامی، ضرورت شناخت منابع جدید، علوم اسلامی، دیسک‌های، عناوین نرم‌افزارهای علوم اسلامی، موضوعات قابل پردازش، تکرار، دیسک‌های فشردهء کامپیوتری

خلاصه ماشینی:

"آیا انتظار نابجایی است که از مراکز تحقیقات رایانه‌ای بخواهیم تا با نگاهی به این میراث ارزشمند مسلمانان‌ بخشی از دانش،تجربه و امکانات خود را به کمک رایانه در خدمت آن درآورده و با معرفی و احیای این آثار گران‌سنگ‌ همراه با پدیدهء جدید«دیسک‌های فشردهء کتابخانه‌ای»،تحول شگرفی در فرهنگ و تمدن اسلامی ایجاد نمایند؟ قدم نخست برای انجام این مهم این‌ است که مراکز تحقیقات رایانه‌ای با ایجاد کمیته‌هایی ویژه نسبت به شناسایی و کشف‌ این آثار نفیس خطی حرکت شایسته‌ای را آغاز کنند و منابع و موضوعات جدید قابل پردازش رایانه‌ای را به تمامی مراکز و مؤسسات هم‌گرا معرفی نمایند. از آنجایی که«معرفی منابع و موضوعات اسلامی قابل پردازش توسط رایانه‌ها»یکی دیگر از اهداف نشریه‌ای‌ است که پیش رو دارید؛از این فرصت‌ استفاده کرده،از تمامی دانش‌پژوهان و محققان گرانقدر درخواست می‌کنیم تا چنانچه منابع و موضوعاتی را برای عرضه‌ از طریق برنامه‌های رایانه‌ای مناسب‌ می‌بینند به ما معرفی کنند تا نسبت به‌ انعکاس و انتقال این اطلاعات به مراکز تحقیقات رایانه‌ای اقدام نموده و رسالت‌ خویش را در این زمینه به انجام رسانیم."

صفحه:
از 4 تا 5