Skip to main content
فهرست مقالات

آشنایی با نرم افزار گل

کلید واژه های ماشینی : آشنایی با نرم‌افزار گل، رویاندن گیاهان از دل خاک، یس، خداوند، نزول باران و آفرینش گیاهان، تدبیر خداوند در رویاندن گیاهان، روییدن گیاهان، دل خاک نشانهء قدرت خداوند، آیات خداوند در روییدن گیاهان، رحمت خداوند در نزول باران

خلاصه ماشینی:

"این مرکز اولین نرم‌افزار خود را به نام‌ کیمیا دربارهء مسائل جوانان و ازدواج‌ عرضه کرد و سال بعد دیسک نوری‌ کامل‌تری را تحت عنوان خانواده روانهء بازار کرد. همچنین دیسک نوری‌ شاهنامه که امتیاز آن به مؤسسهء خدمات‌ کامپیوتری نور واگذار گردید از دیگر کارهای این مرکز می‌باشد. برنامهء گل که حاوی مطالب آموزشی‌ به صورت چندرسانه‌ای در زمینهء گلها و گیاهان است بر روی یک دیسک نوری‌ عرضه شده و شامل توضیحاتی در مورد داروهای گیاهی،طریقهء تکثیر و کاشت و برداشت این گیاهان و مناطق رویش آنها در ایران می‌باشد. همچنین در مورد گلهای‌ تزئینی طبیعی تحقیقاتی صورت گرفته و تصاویر گلها و گیاهان در آن همراه با توضیحات لازم آمده است. قسمت پژوهش این نرم‌افزار که به‌ صورت موضوعی،از قرآن کریم و نهج البلاغه موضوعاتی را در مورد گلها و گیاهان فراهم کرده قابل توجه و تأمل‌ است."

صفحه:
از 11 تا 12